15 września – Game Changers Academy Social Impact 2021 – Sesja kreatywna dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Game Changers Academy od 2018 roku wspiera podmioty z sektora non-profit w projekcie GCA Social Impact. W każdej edycji programu dla liderów GCA Master of Business Change pojawia się miejsce dla stypendysty, który biorąc udział w rekrutacji ma możliwość zdobycia bezpłatnego stypendium ufundowanego przez Game Changers Academy.

Dotychczas z tej formy wsparcia skorzystali Stowarzyszenie „Na Tak”, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Szkoła Liderów, IP Centrum Zdrowia Dziecka. Tegorocznymi stypendystami są przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

Game Changers Academy Social Impact 2021

Dla tegorocznych stypendystów GCA Master of Business Change, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzimy sesję kreatywną z symulacją Time Machine, której celem jest wypracowanie pomysłów na działania z zakresu profilaktyki i wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w upowszechnieniu Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Kogo zachęcamy do udziału w spotkaniu?

Podobnie jak w grudniu 2018 roku, gdy spotykaliśmy się w murach IP Centrum Zdrowia Dziecka, by wypracować strategię i sposoby zmodernizowania wielospecjalistycznego szpitala dziecięcego IP CZD, tak też w tym roku zapraszamy przedstawicieli różnych sektorów i organizacji, GCA SI 2018 CZD10 - Game Changers Academywszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami w słusznej sprawie. Energia z sesji Time Machine dla IP CZD przekształciła się w Fundację KIDS – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali.
Korzystając z wiedzy, doświadczenia i energii Uczestniczek i Uczestników oraz Przyjaciół i Ambasadorów Game Changers Academy, chcemy przenieść Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w przyszłość, uruchamiając na rzecz ochrony dzieci jak największą grupę ludzi.

Szczegóły spotkania

Kiedy: 15 września 2021, 14.30 – 18.30

Format: hybrydowy (możliwe dołączenie stacjonarne i online)

Miejsce stacjonarne: Warszawa (szczegóły prześlemy wraz z mailowym potwierdzeniem udziału).

Kilka słów o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Opracowała i promuje Standardy Ochrony Dzieci, które powinny być wdrożone w każdej instytucji zajmującej się dziećmi. To właśnie dzięki nim dzieci w placówkach są bardziej bezpieczne.

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

FORMULARZ

  Imię i nazwisko*

  Stanowisko*

  Nazwa organizacji*

  Adres email*

  Obszar zainteresowań/kompetencji

  Dlaczego chcesz wziąć udział w wydarzeniu?*

  W jakim formacie dołączysz do spotkania?*
  OnlineStacjonarnie

  Skąd wiesz o wydarzeniu?*
  Zaproszenie indywidualneNewsletter Game Changers AcademyFacebookLinkedin

  Inne

   
   
  UWAGI:

  1. Game Changers Academy rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

  Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: kontakt@gamechangersacademy.eu

  Oświadczam, że*:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Salander Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie.

  Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO]

  Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.

   

   

  Related Posts