GCA Mentoring Session

Coaching i mentoring w Game Changers Academy 

Mentoring i coaching w Game Changers Academy uzupełnia programy rozwojowe GCA o indywidualne wsparcie dla uczestników i uczestniczek, liderów i liderek. Opiera się na założeniu, że w dzisiejszych czasach poza doświadczeniem zespołowym, szczególnie potrzebna jest indywidualna refleksja. Bardzo często to osobista praca na konkretnych wyzwaniach i zmaganiach biznesowych, staje się istotnym elementem procesu rozwojowego Game Changerów.

W przypadku coachingu skupiamy się najbardziej na aspekcie samoświadomości. Temat, który jeszcze 4-5lat temu nie spotykał się z entuzjazmem liderów, dziś jest obowiązkową pozycją w planie rozwojowym liderów. Aspekt samoświadomości lidera, czyli pogłębianiu samowiedzy o sobie, swoich reakcjach i emocjach, oraz coaching, mają na celu wsparcie w budowaniu większej pewności swoich działań. GCA Coaching ma za zadanie zwiększenie świadomości swoich kompetencji  w obszarze prowadzania projektów transformacji, mierzenia się ze zmianami i budowania silnego zespołu. Ten indywidualny aspekt pracy jest szczególnie ważny i wzmacniający skuteczność zarządzania zmianą w  dzisiejszych czasach.

Mentoring może służyć różnym celom

Skupieniu się na konkretnym wyzwaniu – bardzo pragmatyczny wymiar mentoringu. Manager(ka) potrzebuje wsparcia w zmierzeniu się z wyzwaniami wdrażanych zmian, które uświadamia sobie w trakcie. Parafrazując, ma to zastosowanie w sytuacji, gdy jest jakiś bardzo konkretny problem, wyzwanie, projekt, nad którym pracujemy w ramach procesu mentoringowego.

„mentor jako sparing partner” – skonfrontowanie myśli, przemyśleń, wniosków z mentorami. Mentorzy w Game Changeres Academy to doświadczeni  konsultanci, managerowie, doradcy, którzy przechodzili przez podobne wyzwania i mają bagaż doświadczeń biznesowych. Nasi mentorzy to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozmaitych narzędzia, oraz sposobów działania. Podczas mentoringu, uczestnik może liczyć na przemyślane i uporządkowane wsparcie, również w intelektualnym mierzeniu się z wyzwaniami i porządkowaniu sobie wiedzy. 

Coaching i mentoring w GCA są komplementarnym uzupełnieniem programów rozwojowych lub Power Shots.

W GCA Master of Business Change  mentoring pomaga liderowi w pełni wykorzystać potencjał programu w czasie jego trwania. Odbywa się standardowo w formule 2 sesji – na początku  i pod koniec programu. Na starcie pomaga liderowi przeanalizować osobiste i organizacyjne wyzwania, z jakim się mierzy oraz  zmapować kluczowe osoby w organizacji i interesariuszy jego działań w zmianie. Tym samym ukierunkowuje na zdefiniowanie konkretnego celu, jaki stawia sobie lider w ramach  Akademii. Druga sesja wspiera lidera w analizie i podsumowaniu procesu osobistego rozwoju, diagnozie nowych wyzwań i odkryć poznawczych w ramach programu  oraz samoocenie w realizacji celów postawionych przez lidera na jego początku. Pomaga także liderowi w ukierunkowaniu rozwoju osobistego potencjału przewodzenia zmianom w przyszłości. 

Istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji mentoringowych. Tym uczestnikom, którzy mają  potrzebę pogłębienia pracy indywidualnej nad konkretnymi zagadnieniami w ramach modułów szkoleniowych lub//i praktycznym wdrożeniem wynikających z nich pomysłów, rekomendujemy  je szczególnie. 

GCA Essentials, w zależności od potrzeb organizacji i grupy, charakteryzuje większa elastyczność programowa. Zakres tematyczny i liczba sesji  mentoringowych może być większa. Także procesy coachingowe, ich zakres i liczba może być elastycznie wkomponowana w program. 

Bardziej intensywne zastosowanie mentoringu rekomendujemy tam, gdzie istnieją konkretne praktyczne wyzwania zaprojektowania i wdrożenia zmian w zespole, a wiedza i umiejętności mentora mogą pomóc i przyspieszyć proces. Tam z kolei, gdzie kluczowe dla organizacji są postawy, zmiana reguł współpracy, wartości, rekomendujemy coachingi indywidualne i grupowe, które pomogą szybciej zbudować nowe postawy i wzorce współpracy zespołowej.  

Mentorzy w Game Changers Academy

Elżbieta Opiła

Mentor biznesu i zarządzania. Konsultant z dużym doświadczeniem praktycznym na poziomie strategicznym w branżach usług. Pracowała na wysokich szczeblach zarządzania w obszarach rozwoju biznesu i nowych produktów, marketingu strategicznym i zarządzania sprzedażą, w procesach dynamicznych zmian i restrukturyzacji. Specjalizuje się w doradztwie i wsparciu zarządzających organizacją, także w formule zespołowej, w procesach, których celem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie organizację przez zmianę. Wykorzystuje metody konsultingowe, mentoring i coaching, dopasowując je elastycznie do charakteru wyzwań biznesowych i zarządczych liderów oraz ich osobistego wzrostu w rolach przywódczych. Pracuje z zarządami i menedżerami wyższego szczebla oraz ich zespołami. Zrealizowała ponad 1100 godzin mentoringu biznesowego i zarządczego oraz ponad 250 godzin coachingu biznesowego dla wyższej kadry zarządzającej, w tym executive coachingu. W ostatnich latach wspiera także organizacje pozarządowe w rozwoju obszarów biznesowych i strategicznym rozwoju organizacji. Certyfikowany coach CoachWise ™ na poziomie Equipped, mentor i trener biznesu metodą TROP.

Rafał Olejniczak

Jako konsultant i doradca dzieli się swoim 25-letnim doświadczeniem managerskim i biznesowym. Współtworzył Grupę Eurozet (Radio ZET, Antyradio, Radio ZET Chilli, Radio ZET Gold), w której przeszedł długą drogę od reportera do członka zarządu. Był również dyrektorem rozwoju Grupy Eurozet oraz redaktorem naczelnym Radia ZET i wszystkich marek radiowych. Realizował własne projekty fotograficzne i artystyczne (m.in. dla National Geographic Polska). Uczy jak być inspirującym szefem, liderem, przywódcą. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, skutecznej komunikacji, znaczenia relacji w biznesie. Przekazuje tajniki dobrych prezentacji i sztuki występów publicznych. Programy szkoleniowe tworzy na podstawie własnych sukcesów i porażek.

Co mówią nasi mentorzy o procesie mentoringowym/coachingowym?

W jaki sposób jest budowany taki proces? 

Najczęściej powstaje plan, który jest przygotowywany przez coacha w rozmowie z klientem. Podczas takiej rozmowy wybrzmiewają różne emocje, problemy, wyzwania, z jakimi boryka się mentee i to pozwala na przygotowanie konkretnego planu mentoringowego, który pozwala uwzględnić cele, jakie uczestnik chce osiągnąć w efekcie skorzystania z takiego procesu.

Dla kogo przeznaczona jest tego typu usługa, jak GCA Mentoring Session?

Przeznaczona jest  dla  uczestników  Akademii  GCA Master of Business Change, GCA Essentials i spotkań GCA Power Shots. Uczestnikami mogą być managerowie, liderzy, liderki, osoby zarządzające zespołami, procesami czy całymi strukturami organizacyjnymi. GCA Mentoring Session szczególnie polecamy w sytuacji, gdy manager(ka)/lider(ka)  napotyka w trakcie programu ( lub warsztatów Power Shots) konkretne wyzwania, które chciał(a)by przepracować. Mówiąc przepracować, mamy na myśli taką formę omówienia, która pozwala zbudować swoje własne sposoby reagowania na daną sytuację. Mentor pozwala określić działania, jakie warto (lub należy) podjąć, by móc rozwinąć swoje mistrzostwo osobiste w tym zakresie. 

W jakich sytuacjach szczególnie polecacie skorzystanie z GCA Mentoring Session? 

Najbardziej użyteczne będzie to w przypadku, gdy mamy  do czynienia z silną potrzebą pracy nad postawami. Jeśli człowiek czuje, że potrzebuje rozwinąć umiejętność nie tyle definiowania, ale postępowania w zgodzie ze swoimi wartościami. Postępowania w taki sposób, że ma poczucie bycia spójnym ze sobą. W momencie, gdy potrzeba jest pracy nad reakcjami na konkretne sytuacje trudne, lub po prostu pogłębienia samowiedzy. 

Natomiast w przypadkach dużej intensywności zmian, z bardzo dużą ich dynamiką lub gdy pojawia się potrzeba zatrzymania i zrobienia przysłowiowej „stop klatki” (analizy sytuacji) -w takich sytuacjach polecamy proces coachingowy. 

Podsumowując, co różni coaching i mentoring?

Celem obu procesów jest wsparcie lidera w praktycznym działaniu w zmianie. Metodą obu procesów jest indywidualna praca z liderem poprzez spotkania 60-90 minutowe, w którym zarówno coach jak i mentor towarzyszy liderowi w odkrywaniu rozwiązań, wykorzystaniu potencjału osobistego, budowaniu większej pewności siebie i skutecznym prowadzeniu projektów transformacji.

Różnice występują w zakresie celów, obszarów  rozwoju kompetencji lidera i potrzeb praktycznego wsparcia. Także w zakresie narzędzi i technik pracy oraz stopnia wykorzystania praktycznych doświadczeń coacha i mentora w konkretnym obszarze pracy lidera.  

W obu procesach ważnym – zgodnie z programem GCA – jest wzrost świadomości samego lidera w zarządzaniu sobą i swoim potencjałem kompetencyjnym, podejmowanych działaniach i przewidywaniu ich konsekwencji organizacyjnych. Odpowiedzialność za rozwój lidera ponosi także on sam.

Coaching –  skupia się bardziej na aspekcie samoświadomościowym: pogłębianiu samowiedzy, odkrywaniu osobistych zasobów przywództwa na głębszym poziomie, większej świadomości swoich kompetencji, zarządzaniu swoim potencjałem i odkrywaniu osobistego stylu przywództwa. 

Rolą coacha jest towarzyszenie liderowi w jego „tu i teraz” emocjonalnym , poznawczym i behawioralnym oraz wsparcie go w odkrywaniu i analizie osobistych zasobów kompetencyjnych w  mierzeniu się ze zmianą w różnych aspektach działania zawodowego. Coach jest w tym procesie bardziej „przewodnikiem”, a jego umiejętności prowadzenia procesów rozwoju osobistego umożliwiają liderowi osiągnięcie większej sprawczości i spójności w działaniu. 

Mentoring – skupia się bardziej na wzmocnieniu zasobów lidera w zastosowaniu konkretnych rozwiązań i przeprowadzeniu praktycznych zmian poprzez analizę sytuacyjną, biznesową, kompetencyjną lidera. Uwzględnia elementy doradztwa ze strony mentora poprzez wykorzystanie jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

Rolą mentora jest towarzyszenie w odkrywaniu osobistych kompetencji i  umiejętności lidera w taki sposób, że lider może poszerzyć osobisty wachlarz praktycznych rozwiązań, wypracować i wdrożyć nowe zarządcze i  biznesowe  strategie działania. Mentor pełni w tym procesie jakby rolę „mistrza”, z którego zasobów lider może czerpać lub „sparing partnera” dla omówienia praktycznych aspektów zmiany.  

Zainteresował Cię temat GCA Mentoring Session? Potrzebujesz mentoringu, lub coachingu?
Napisz do nas, zadzwoń lub zostaw swoje dane poniżej

    Zapisz się do newslettera

    Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.