OFERTA
SZKOLENIA DLA MANAGERÓW

Zapewniamy doświadczenia rozwojowe dla liderów zmian i wszystkich tych, od których zależy sukces transformacji. Pracujemy z kadrą zarządzającą i kluczowymi menedżerami z organizacji. Game Changers Academy istnieje od 2017 roku, w naszej ofercie obecne są szkolenia menedżerskie, akademie liderów, wewnętrzne programy rozwoju oraz otwarte programy rozwojowe, które są alternatywą dla klasycznych studiów podyplomowych, MBA czy kursów. W naszych szkoleniach menedżerskich od zawsze stosujemy interaktywne metody, które zapewniają doświadczenie i interakcję z innymi oraz dyskusje z ekspertami. Cała oferta dostępna jest również online.

Otwarte programy
rozwoju liderów
i
managerów przyszłości

Wewnętrzne programy
i
szkolenia dla managerów
oraz kadry zarządzającej

Zbuduj odporność swoją i organizacji. Maksymalnie efektywny, krótki i szybki program dla najbardziej zajętych. 6 kluczowych kompetencji lidera w czasach zmian.

Zbuduj silny zespół liderów zmian. Program dopasowany do potrzeb i możliwości czasowych uczestników. Intensywny i angażujący.

W Game Changers Academy wierzymy w siłę wymiany doświadczeń i ogromny wkład różnorodności grupy w jej efektywność działań i skuteczną naukę. Z tego powodu z przekonaniem realizujemy nie tylko kolejną edycję GCA Master of Business Change, ale również uruchomiliśmy nowy, sześciotygodniowy kurs Change Leadership Program. Jest to program dla liderów mierzących się ze zmianami oraz również tych, którzy chcą być inicjatorami zmian i innowacji. Nasze szkolenia menedżerskie są tak skuteczne za sprawą połączenia najnowszych technologii i metod z wieloletnim doświadczeniem biznesowym naszych ekspertów i praktyków zarządzania.

GCA Master of Business Change to roczny program rozwoju liderów. Stawiamy na 10 kluczowych kompetencji liderów przyszłości. Tych najbardziej sprawczych, którzy nie tylko uczestniczą w akademiach przywództwa, ale także realnie wpływają na zmiany w swoim otoczeniu – biznesowym i prywatnym. 

GCA Change Leadership Program to intensywny kurs online dla wszystkich, którzy stoją w obliczu dynamicznych zmian oraz chcą takie zmiany inicjować i skutecznie wprowadzać w firmach. 6 tygodni, 6 spotkań, 6 tematów – niezbędnik efektywnego lidera w czasach zmian i dużej niepewności. 

Wszystko to na podstawie doświadczeń – analizy zachowań i przeżyć z gry lub symulacji biznesowej, w myśl założeń Game Changers Academy o uczeniu się przez doświadczanie na sobie! GCA Change Leadership Program to kurs online dla liderów zmian, który powstał by łączyć ludzi i tworzyć przestrzeń do twórczych dyskusji. GCA CLP zapewnia komplet narzędzi i kompetencji potrzebnych liderom i liderkom w czasach zmian – przyjdź, poznaj innych liderów i wymieniaj się doświadczeniami z managerami spoza Twojej organizacji!

W ramach wewnętrznych szkoleń menedżerskich projektowanych dla klienta mamy w ofercie krótkie warsztaty dla kadry zarządzającej – GCA Power Shot. To nasz autorski koncept energetycznych spotkań dla Top Kadry (dostępne stacjonarnie jak i online) i jednocześnie emanacja intensywnego minimalizmu – naszego podejścia do sposobu szkolenia menedżerów. W trakcie GCA Power Shot w pigułce zapewniamy 3 stałe elementy Game Changers Academy: interaktywne doświadczenie poprzez grę biznesową lub ćwiczenie, pracę warsztatową oraz inspirację. Formę i czas dopasowujemy do potrzeb i ustaleń z zamawiającym. Do współpracy przy GCA Power Shot zaprosiliśmy wybitnych praktyków, konsultantów oraz ekspertów pracujących z najwyższą kadrą, doradzających top managementom zarówno korporacji, start-upom, jak i organizacjom z 3 sektora, które potrzebują wsparcia w postaci wolontariatu kompetencyjnego.

Wszystkie szkolenia menedżerskie i szkolenia zamknięte przygotowujemy specjalnie na zamówienie organizacji – uwzględniając określone przez klienta cele i kluczowe potrzeby menedżerów. Zamawiając program rozwojowy dla menedżerów, można skorzystać z gotowych propozycji jak GCA Power Shot, czy GCA Talent Edition lub zrealizować u siebie w organizacji jeden z programów otwartych (wewnętrzy program menedżerski). Sposób realizacji – częstotliwość i miejsce spotkań – zależy od preferencji zamawiającego. Wykorzystywane przez nas narzędzia, również online, umożliwiają pracę w grupach kilkuosobowych, a także w dużych kilkudziesięcioosobowych zespołach. Oczywiście cała oferta jest dostępna także online.

Interesuje Cię oferta
Game Changers Academy?
Napisz do nas lub zadzwoń

Oferta szkoleń managerskich online

Game Changers Academy oferuje szkolenia managerskie online i otwarte programy rozwojowe oraz dedykowane akademie rozwoju przywództwa i warsztaty dla kadry zarządzającej. Nasz oferta skierowana jest do tych, którzy potrzebują doraźnego wsparcia, którzy chcą wziąć udział w intensywnym, efektywnym kursie wzmacniającym umiejętności przywódcze. Programy rozwojowe Game Changers Academy wspierają w zdobyciu kompetencji lidera, niezbędnych do wdrażania zmian i przeprowadzania transformacji z sukcesem. Świat w dobie pandemii pokazał jak duża jest potrzeba wsparcia liderów tu i teraz, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z tymi, którzy mają podobne wyzwania i napotykają te same przeszkody. Właśnie dlatego nasze spotkania są czymś więcej niż szkoleniami managerskimi, są sesjami warsztatowymi, które łączą doświadczenie, dyskusję oraz inspirację. Wszystko to pomaga maksymalizować szansę powodzenia we wdrażaniu zmian oraz cyfrowej transformacji.  Praca, spotkania​ i rozmowy zza ekranu wymusiły rozszerzenie kompetencji liderów.​ W odpowiedzi na wyzwanie cyfrowej transformacji i digitalizacji pracy zespołów, przygotowaliśmy sześciotygodniowy kurs wspierający liderów we wdrażaniu zmian – Change Leadership Program, który rusza już latem 2021!

Pierwszy program rozwojowy dla liderów i ich zespołów, Game Changers Academy Master of Business Change, uruchomiliśmy w 2018 roku. Od tego czasu wiele się wydarzyło. Zrealizowaliśmy liczne spotkania stacjonarne oraz online, dla liderów, zespołów, menedżerów projektów, dyrektorów departamentów oraz wszystkich tych, którzy są związani lub odpowiadają za proces zmiany i transformacji w firmach. Odbyły się zarówno spotkania kameralne, takie jak GCA Masterclass na temat Samoświadomości lidera, na które zapraszaliśmy uczestników naszych programów, ambasadorów oraz menedżerów, a także spektakularne wydarzenia, takie jak The Game of Business Evolution czy The Game of People Development, w których uczestniczyło ponad dwieście osób.

Uczestniczki i Uczestnicy programu rozwojowego GCA Master of Business Change doskonalą umiejętności zarządzania i przywództwa oraz zdobywają wiedzę zarówno o zespole, jak i o sobie. Dodatkowo wybrane moduły pomagają lepiej zrozumieć działanie „systemu” a więc całej organizacji. Te trzy obszary są bazą, na której zaprojektowaliśmy szczegółowo cały program rozwojowy dla managerów. Jak we wszystkich programach otwartych stawiamy na wymianę doświadczeń między uczestniczkami i uczestnikami z różnych branż, ale również z różnych sektorów – zarówno z biznesu, sektora publicznego jak i organizacji pozarządowych. Kameralne grupy pozwalają na dostęp do ekspertów, zapewniają realną przestrzeń na indywidualny rozwój oraz umożliwiają nawiązywanie trwałych relacji, a tym samym budowanie sieci kontaktów. Program, poza 10 warsztatowymi spotkaniami, uzupełniony jest o sesje z mentorem oraz dodatkowe wydarzenia umożliwiające działania networkingowe.

Dziś, w hybrydowej rzeczywistości, realizujemy nasze programy zarówno stacjonarnie jak i online. IV edycja programu menedżerskiego, szczególnie polecanego liderom i ich zespołom – GCA Master of Business Change – jest realizowana online. W obecnych, pandemicznych, czasach szczególną uwagę zwracamy na potrzebę wsparcia liderów w strategicznym zmierzeniu się ze zmianą. Zmianą, która nie została zaplanowana i przygotowana, a wdarła się szturmem do organizacji. Jednocześnie wiemy od klientów i uczestników naszych szkoleń menedżerskich, jak ważne jest poczucie wspólnego doświadczania i współmyślenia, dlatego w najbliższej edycji GCA Master of Business Change, uwzględniamy możliwość przeprowadzenia modułów stacjonarnych, w zależności od sytuacji epidemicznej. Nasze pozostałe programy rozwojowe, szkolenia zamknięte i otwarte również prowadzimy online, jedną z takich propozycji jest program menedżerski – GCA Change Leadership Program. To najnowsza propozycja w naszej ofercie dla menedżerów. Intensywny, krótki – sześciotygodniowy, kurs online, który wyposaży uczestniczki i uczestników w kluczowe kompetencje lidera zmiany.

Mamy na swoim koncie realizację dedykowanych szkoleń menedżerskich, programów rozwojowych oraz wewnętrznych akademii dla firm – z powodzeniem wdrożyliśmy i przeprowadziliśmy tego typu projekty korporacyjne m.in. dla branży finansowej, technologicznej, ubezpieczeniowej oraz telekomów. Wyjątkową cechą i możliwością, jaką dają wewnętrzne programy Game Changers Academy, jest dostosowanie do potrzeb organizacji, dobór tempa realizacji programu uwzględniającego konkretne wyzwania i dostępność czasową menedżerów. Program jest zaprojektowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb menedżerskich oraz strategicznych celów organizacji.

W ramach wewnętrznych szkoleń menedżerskich projektowanych dla klienta mamy w ofercie krótkie warsztaty dla kadry zarządzającej – GCA Power Shot. To nasz autorski koncept energetycznych spotkań dla Top Kadry (dostępne stacjonarnie jak i online) i jednocześnie emanacja intensywnego minimalizmu – naszego podejścia do sposobu szkolenia menedżerów. W trakcie GCA Power Shot w pigułce zapewniamy 3 stałe elementy Game Changers Academy: interaktywne doświadczenie poprzez grę biznesową lub interaktywne ćwiczenie, pracę warsztatową oraz inspirację. Formę i czas dopasowujemy do potrzeb i ustaleń z zamawiającym. Do współpracy przy GCA Power Shot zaprosiliśmy wybitnych praktyków, konsultantów oraz ekspertów pracujących z najwyższą kadrą, doradzających top managementom zarówno korporacji, start-upom, jak i organizacjom z 3 sektora, które potrzebują wsparcia w postaci wolontariatu kompetencyjnego.

Wszystkie szkolenia menedżerskie i szkolenia zamknięte przygotowujemy specjalnie na zamówienie organizacji – uwzględniając określone przez klienta cele i kluczowe potrzeby menedżerów. Zamawiając program rozwojowy dla menedżerów, można skorzystać z gotowych propozycji jak GCA Power Shot, czy GCA Talent Edition lub zrealizować u siebie w organizacji jeden z programów otwartych (wewnętrzy program menedżerski). Sposób realizacji – częstotliwość i miejsce spotkań – zależy od preferencji zamawiającego. Wykorzystywane przez nas narzędzia, również online, umożliwiają pracę w grupach kilkuosobowych, a także w dużych kilkudziesięcioosobowych zespołach. Oczywiście cała oferta jest dostępna także online.

Zapraszamy do poznania szczegółów naszej oferty poniżej lub do bezpośredniego kontaktu z nami.

Zapisz się do newslettera

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.