GC INDEX

Co to jest The GC INDEX®?

The GC Index® (znane również jako The Game-Changing Index) to organimetryczny system, który umożliwia organizacjom poprawę wydajności i osiąganie innowacji poprzez wzmacnianie zespołów. The GC Index® to radykalna zmiana myślenia o sposobie w jaki organizacje identyfikują i rozwijają kluczowe talenty. Identyfikuje, w jaki sposób osoby na poszczególnych szczeblach organizacji mogą wnieść jak najlepszy wkład w jego działanie. Na podstawie tych danych GC INDEX wspomaga podejmowanie decyzji w dowolnym procesie biznesowym i poprawia produktywność przedsiębiorstwa. Kiedy dostosowujemy jednostki i zespoły do ról/zadań, w których naturalnie angażują się i są pobudzone, osiągamy zarówno wyższe zadowolenie pracowników, jak i wyższą produktywność.
Możliwe, że tu trafiłeś, ponieważ musisz wdrożyć program zmian, wdrożyć strategię różnorodności i inkluzji w organizacji, rozwijać zespół o wysokiej wydajności, lub masz inny biznesowy problem do rozwiązania.

Twoje Wyzwanie - jak mogę pomóc mojemu zespołowi rosnąć?

W przypadku The GC Index®, organimetryka obejmuje pomiar i opis naturalnych skłonności które wpływają na sposób działania organizacji. To narzędzie pomaga zrozumieć, jaki jest unikalny wkład i zasoby każdego z pracowników, co z kolei może być wykorzystane do tworzenia bardziej efektywnych zespołów i kultur organizacyjnych.

Organimetryka to stosunkowo nowe pojęcie, które odnosi się do pomiaru i analizy zjawisk organizacyjnych w kontekście zasobów ludzkich. Koncentruje się na zastosowaniu metodyki pomiarowej i analizy danych do zrozumienia dynamiki organizacji, w tym interakcji między ludźmi, strukturą organizacyjną, procesami biznesowymi i kulturą korporacyjną. Bardzo twarde dane mierzą i opisują miękkie kompetencje w zespole. Czy to nie rewolucyjne?

  • StrategistTe osoby w zespole widzą powtarzające się wzorce. Patrzą w przyszłość. Angażują innych, wyznaczają klarowny kierunek, który skupia działania całego zespołu.
  • GameChanger Ci członkowie zespołu widzą możliwości - To osoby w zespole , które generują pomysły i możliwości o potencjale transformacyjnym.
  • Play MakersWidzą ludzi i ich potencjał Te osoby skupiają się na rozwijaniu innych , indywidualnie i zbiorowo, na rzecz ustalonych celów.
  • ImplementersWidzą praktyczne zastosowania To osoby, które realizują cele. Jako liderzy kształtują strategiczne plany i przynoszą namacalne rezultaty.
  • PolishersWidzą co może działać lepiej Ci ludzie tworzą przyszłość, na którą można być dumnym. Skupiają się na sprawianiu, że rzeczy stają się lepsze, na ciągłej poprawie i dążeniu do doskonałości.

Jak przeprowadzamy badanie GC Index w organizacji?

W jaki sposób GC INDEX wzmacnia zespoły? 

The GC Index®, cyfrowa organimetryka, mierzy i opisuje pięć obszarów naturalnych zdolności. 

Sa to proste wytyczne, które są skuteczne i skoncentrowane na rezultatach.

Jest skalowalny, niezawodny i elastyczny, sposób oceny, w którym nie ma gorszych i lepszych – pokazuje że w  zespole każy ma równe szanse,  każdy może wnosić swój wkład i mieć wpływ na wzrost całej organizacji.

Jak GC INDEX pomaga poszczególnym członkom zespołu ?

To prosty spoób pokazujący unikalne sposoby funkcjonowania i myślenia. Szczególnie w zespołach zarządczych, ważne jest aby zrozumieć perspektywę innych i wiedzieć w jaki sposb można ją uzupełnić, aby synergizować cały zespół. GC INDEX to gotowe narzędzie do tego celu. POmaga zrozumieć w jaki sposób myślą inni członkowie TOP Kadry, przynosi gotowe rozwiązania, co w efekcie zmniejsza możliwość konfliktu i zwiększa odporność.

W jakich sytuacjach  GC INDEX się sprawdzi? 

Dla pojedynczych osób w zespole: pokazuje jaka jest unikalna, osobista siła – i w jaki sposób korzystać z naturalnych możliwości jakie daje, tak aby wzmocnić cały zespół – jego skuteczność i odporność na zmiany.

Dla całego zespołu: Daje możliwość realizacji pełnego potencjału. Synergizuje zespół, wizją z perspektywy ” lotu ptaka”, naturalnych, silnych aspektów każdej osoby, tego jak te obszary zazębiają się i współdziałają.  Pokazuje trudności z jakimi zespół się mierzy i wskazuje jak można pomóc mu je przezwyciężyć.

Jak wygląda proces dla całego zespołu i co daje?

Najlepsze efekty daje przeprowadzenie Badania GC Index dla całej kadry zarządzającej. POjedyncze badanie, to wypełnienie testu, a po nim – sesja feedbacku od naszych trenerów. Ten indywidualny proces jest wstępem do szerszej pracy w większej grupie. Badana osoba poznaje swoje osobiste ” DNA” mocnych i naturalnych skłonności, w czasie procesu grupowego widzi jak one rezonują z całą grupą, gdzie się uzupełniają i jak najlepiej je wykorzystać. 

Zainteresował Cię temat GC Index?
Napisz do nas, zadzwoń lub zostaw swoje dane poniżej

    Zapisz się do newslettera

    Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.