Szkolenie managerskie – First Time Manager

W trosce o zespół, jako całość i poszczególne jednostki przygotowaliśmy ofertę szkolenia First Time Manager. To opracowane przez ekspertów Game Changers Academy  szkolenie dla managerów, dedykowane kierownikom zespołów z różnym doświadczeniem w zarządzaniu.
Wyróżnikiem naszego podejścia jest budowanie siły zespołu w oparciu o mocne strony każdego z pracowników. 

Program First Time Manager ma na celu wyposażyć kierowników w praktyczne narzędzia zarządzania w zmiennym i dynamicznym środowisku. 

GCA FIRST TIME MANAGER

Start  kolejnej edycji kursu online  wrzesień 2024

Szkolenie managerskie dla kierowników, koordynatorów i team liderów w Game Changers Academy

6-tygodniowy – intensywny program online dla managerów.

DO UDZIAŁU W GCA FIRST TIME MANAGER ZAPRASZAMY:

 • Nowo mianowanych managerów
 • Koordynatorów zespołów i liderów
 • „Kierowników praktyków”
 • Każdego, kto potrzebuje ugruntować, wzmocnić i uporządkować swoją wiedzę o zarządzaniu zespołami. 


GCA First Time Manager - start kursu online - wrzesień 2024

 

  CO WYRÓŻNIA PROGRAM FIRST TIME MANAGER

  Praktyczne narzędzia niezbędne do zarządzania zespołem (również pracującym w trybie zdalnym i hybrydowym.
  Nauka przez działanie z wykorzystaniem gier i symulacji.
  Wymiana wiedzy i doświadczeń między managerami – action learning z uczestniczkami i uczestnikami.
  Kompaktowe zajęcia z maksymalnym wykorzystaniem czasu – training on the job wsparty pre- post-workami.
  Forma online to okazja do poznania w praktyce (doświadczenia) zasad i narzędzi współpracy zdalnej, niezbędnych do skutecznego zarządzania w zespołami rozproszonymi

  6 modułów, 6 tygodni, 24h pracy warsztatowej

  01. ROLA MANAGERA W ORGANIZACJI

  • Zadania i oczekiwania wobec roli managera (ze strony przełożonych, współpracowników, podwładnych)
  • Jak budować autorytet w komunikacji z pracownikami?
  • Jakie są kluczowe kompetencje managera i ich zastosowanie w zarządzaniu zespołem?

  24 września 2024 r.

   

  02. ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W ZESPOLE

  • Sposoby wyznaczania celów i priorytetów
  • Mapowanie zadań i planowanie pracy zespołu
  • Jak zarządzać sobą w czasie?

  1 października 2024 r.

   

  03. MONITOROWANIE PRACY ZESPOŁU

  • Narzędzia monitorowania pracy pracowników
  • Jak rozpoznawać sytuacje w zespole, które wymagają interwencji?
  • Jak monitorować i egzekwować zadania zespołu

  8 października 2024 r.

   

  04. DELEGOWANIE ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  • Jak motywować pracowników adekwatne do ich potrzeb?
  • Jak prowadzić rozmowę delegującą

  15 października 2024 r.

   

  05. FEEDBACK I TRUDNE ROZMOWY

  • Jak udzielać feedback pracownikom?
  • Jak zbierać informacje zwrotne o sobie, swojej pracy i wpływie, jaki wywierasz na zespół
  • Jak wykorzystywać feedback do osiągania celów biznesowych?

  22 października 2024 r.

   

  06. KOMUNIKACJA WYWIERAJĄCA WPŁW

  • Sposoby efektywnego przekazywania informacji
  • Rodzaje rozmów z pracownikami (korygująca, rozwojowa, coachingowa)
  • „Manifest szefa” , dowiesz się jak go budować i po co

  29 października 2024 r.

   

  *Moduł kończący program – podsumowanie całości

  • 6 spotkań w 6 tygodni dla maksymalnej efektywności uczenia się online
  • 24 godziny wspólnej pracy + praca własna w ramach pre- i post-worków 
  • Zespół wykwalifikowanych ekspertów pracujących z kadrą zarządzającą
  • Zestaw praktycznych narzędzi do zastosowania w swojej organizacji
  • Indywidualny rozwój poprzez wykorzystanie uznanych na świecie metod i gier

  6-TYGODNIOWY KURS

  DLA KIEROWNIKÓW, MANAGERÓW I TEAM-LEADERÓW

  GCA First Time Manager

   

   Game Changers Academy oferuje także szkolenia managerskie dla Twojej organizacji

   Tematyka i struktura szkoleń managerskich jest pochodną wyzwań przed jakimi stoi organizacja. Dopasowujemy je adekwatnie do potrzeb z 3 zdefiniowanych przez nas obszarów:

   ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

   - budowanie zaangażowania,
   - motywowanie,
   - zarządzanie talentami,
   - ustalenie celów i delegowanie zadań,
   - rozmowy z pracownikami,
   - zarządzanie projektami,
   - zarządzanie zmianą

   BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI

   - skuteczna komunikacja,
   - asertywność,
   - udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
   - wystąpienia publiczne,
   - negocjacje,
   - prowadzenie spotkań


   ROZWÓJ OSOBISTY

   - zarządzanie czasem i efektywnością,
   - zarządzanie własnym rozwojem i ścieżką kariery,
   - radzenie sobie ze stresem,
   - myślenie strategiczne



   W Game Changers Academy pracujemy interaktywnie i uczymy przez doświadczenie. Praktykujemy intensywny minimalizm, zależy nam aby uczestnicy mogli maksymalnie wykorzystać czas szkolenia z trenerem.

   Filozofia Game Changers Academy w szkoleniach managerskich

   Szkolenie managerskie Game Changers Academy to trening umiejętności w grach i symulacjach, praktyczne narzędzia do zastosowania po szkoleniu i wymiana doświadczeń między uczestnikami. Te elementy w połączeniu wzmacniają motywację do zmiany nawyków i wdrażania nowych narzędzi do swojej praktyki.

   Założenia naszej metody i podejścia do rozwoju managerów:

   Bazowanie na mocnych stronach uczestników i dobrych praktykach, które są w organizacji – ich zebranie i rozpowszechnienie wśród kierowników. Docenienie różnorodności, mocnych stron swoich i innych motywuje do rozwoju i przekraczania utartych schematów działania.

   Wzajemne uczenie się i wspieranie uczestników, wymiana dobrych praktyk. Poza indywidualnym rozwojem uczestnika wartością dodaną jest budowanie zintegrowanego zespołu managerów w organizacji.

   Nauka przez doświadczenie (metoda gier) i action learning – szybkie przenoszenie wniosków z warsztatów na rzeczywistość biznesową uczestników. Stosujemy gry szkoleniowe i symulacje biznesowe oraz inne metody z nurtu experiential learning, żeby uczynić proces szkoleniowy bardziej angażującym i skutecznym.

   Zespół trenerski

   Siłą Game Changers Academy jest interdyscyplinarne grono ekspertów, trenerów, naukowców i praktyków biznesu. To dzięki synergii różnych kompetencji i dziedzin, możemy projektować programy szkoleniowe z uwzględnieniem najlepszych praktyk i najnowszych badań w zakresie zarządzania. 

   Szkolenie managerskie First Time Manager to nie pojedynczy trenerzy, a zespół merytoryczny. Nasi prowadzący posiadają zarówno doświadczenie biznesowe i zarządcze, jak i wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z ludźmi. Zespół prowadzących jest dobierany adekwatnie do modułów tematycznych i specyfiki grupy na wstępie programu. 

   Dorota Całka

   Trenerka, Konsultantka, Coach

   Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

   Trenerka, Dyrektorka Programowa Game Changers Academy

   Anna Zielińska – Wolfigiel

   Doradczyni personalna, Trenerka

   Tomasz Cichocki

   Trener, Facylitator

   Agnieszka Szymańska

   Trenerka, Pracownia Gier Szkoleniowych

   Piotr Dziedzic

   Trener, coach, konsultant