25 maja z Game Changers Academy – Nowe wyzwania zarządzania i przywództwa – jak na nie odpowiadać, by skutecznie przygotowywać liderów i ich zespoły na działania w zmianie i cyfrowej transformacji

25 maja zapraszamy na spotkanie: Nowe wyzwania zarządzania i przywództwa – jak na nie odpowiadać, by skutecznie przygotowywać liderów i ich zespoły na działania w zmianie i cyfrowej transformacji.

Celem spotkania jest:

 • wymiana doświadczeń między osobami zarządzającymi i odpowiadającymi za rozwój liderów
 • poznanie oferty edukacji liderów w ramach Game Changers Academy

Agenda spotkania:

 1. Wymiana perspektyw z uczestnikami – z jakimi wyzwaniami zarządzania i rozwoju przywództwa mierzą się obecnie Wasze organizacje. Czego nowego doświadczacie.
 2. Rozmowa z gościem o dobrych i złych praktykach edukacji liderskiej i menadżerskiej i o tym, na co warto postawić w nadchodzących miesiącach Marzena Budziszewska-Pettyn – Head of HR, Eastern Europe w De Lage Landen Leasing Polska S.A. (absolwentka GCA Master of Business Change 2020/21). Prowadzenie Rafał Olejniczak
 3. Prezentacja programów liderskich Game Changers Academy – na jakie wyzwania odpowiada Akademia, jak wspiera rozwój przywództwa, na przykładach z kilku organizacji

KOGO ZAPRASZAMY?

 • osoby odpowiedzialne za  edukację menadżerską i rozwój przywództwa w organizacji.
 • osoby projektujące programy talentów oraz strategię dla „high potentials”
 • wszystkich, których interesują nowe trendy w rozwoju kompetencji liderów i managerów przy użyciu nowych technologii, interaktywnych gier i symulacji oraz nauki przez doświadczenie

KIEDY I GDZIE?

25 maja, piątek  – 10:00 – 11:00

ZOOM

Udział bezpłatny – wymagana rejestracja, formularz poniżej

 

FORMULARZ

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa firmy

  Numer kontaktowy

  Adres email

  Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu?

  Główne wyzwania managerskie w Twojej organizacji w 2021 roku?

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?
  Mailing Game Changers AcademyZaproszenie indywidualne (napisz poniżej od kogo)Media społecznościowe (Facebook, LinkedIn)

  Inne

   
   
  UWAGI:

  1. Game Changers Academy rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

  Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: kontakt@gamechangersacademy.eu

  Oświadczam, że:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Salander Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie.

  Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO]

  Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.

   

  Nasze podejście:
  Obecnie bardziej niż kiedykolwiek bycie skutecznym liderem wymaga budowania relacji, rozumienia motywacji, umiejętności angażowania i zarażania ludzi wizją przyszłości firmy. Jednocześnie przywództwo wymaga współpracy – zakończył się już czas kształcenia pojedynczych managerów-bohaterów. Dziś liczy się zespół zarządzający i jego dotarcie i współdziałanie. Więcej o podejściu w zakładce IDEA.

  Related Posts