Filozofia Game Changers Academy

Przyświeca nam idea holistycznego podejścia do biznesu. Szczegółowo opisaliśmy to w dokumencie, który znajduje się w zakładce Idea, a opisuje nasze spojrzenie na biznes i jego szerszy wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje.

Filozofia Game Changers Academy materializuje się w zaplanowanych działaniach skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które potrzebują wsparcia narzędziowego, ale również budowania szerszej sieci także w świecie bardziej biznesowym, komercyjnym. W każdej edycji GCA Master of Business Change gwarantujemy stypendium dla organizacji z 3 sektora, umożliwiając udział liderów NGO’sów w rocznym programie. Angażujemy organizacje, pracujemy na case studies podmiotów, które potrzebują wsparcia.

W pierwszych trzech edycjach Game Changers Academy Master of Business Change wpieraliśmy działaniami Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, którego przedstawiciele brali udział w rocznym programie. W pierwszej edycji efektem działań, w które zaangażowali się zarówno organizatorzy GCA – Pracownia Gier Szkoleniowych i The Heart, liderki i liderzy z firm uczestniczących w premierowym wydaniu GCA MBC ze swoimi zespołami, jak i trenerzy i eksperci GCA, było powstanie fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali (https://www.kids.org.pl/), wspierającej IP CZD.

Szukasz sposobu na zaangażowanie się, swojej firmy, swojego zespołu w działania na rzecz ważnej inicjatywy?

Dołącz do nas!

GCA wspiera inicjatywy w obszarze nowoczesnej edukacji, ochrony zdrowia, ekologii. Każdej edycji otwartej Akademii towarzyszą warsztaty, spotkania, wolontariat kompetencyjny.

GCA łączy ludzi, którzy mają kompetencje i chęć działania z organizacjami, które potrzebują wsparcia.

Szczegóły wkrótce!

Czwarta edycja GCA MBC

Rekrutacja

Jeśli jesteś przedstawicielką/ przedstawicielem organizacji zainteresowanej otrzymaniem wsparcia i działasz w jednym z trzech wspomnianych obszarów