Michał Kopczewski

Biografia

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i doskonalenia procesów w organizacjach, konsultant,
mentor, trener i autor książek. Specjalizuje się we wdrażaniu dobrych praktyk i kultury zarządzania
projektami w firmach. Prowadzi podcast „Prosto o projektach” (prostooprojektach.pl).

Karierę doradczą rozpoczął w Arthur Andersen (1996), pracował także m.in. dla PwC i IBM. Kierował
wieloma projektami reorganizacyjnymi. Nadal aktywna działalność konsultingowa jest jego głównym
obszarem pracy. Równolegle jest również aktywnym trenerem. Przez wiele lat prowadził zajęcia
poświęcone efektywnemu zarządzaniu projektami i procesami, m.in. na studiach podyplomowych
w Szkole Głównej Handlowej oraz na kursach menedżerskich Harvard Business Review. Wraz
z Pracownią Gier Szkoleniowych opracował i prowadzi grę „TRIP”, poświęconą dobrym praktykom
pracy zespołów projektowych.

W ramach aktywności społecznej jest prezesem Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie.
Zajmuje się popularyzacją golfa w Polsce.

Obszary eksperckie

  • Zarządzanie projektami
  • Doskonalenie procesów
  • Wdrażanie zmian
  • Komunikacja w organizacji