Artur Rzepecki

Coach, Doradca personalny, Konsultant

Biografia

Od 1995 do 2004 Zarządzał obszarami HR w dużych organizacjach branż m.in. FCMG i telekomunikacji. Jego rozwiązania zostały implementowane w oddziałach firm w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2004-2009 Partner w Aretes Consultants zrealizował dziesiątki projektów executive search. Od 2010 roku Niezależny doradca personalny i konsultant w projektach coachingowych i rozwojowych dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i grupowym dla zespołów zarządzających organizacją. Koncentruje się na rozwoju przywództwa i współpracy, pomaga menedżerom wzmocnić swoje zarządzanie o elementy konsekwencji i większego zdecydowania, a menedżerom o zdecydowanym stylu zarządzania uzupełnić swój warsztat o pozytywne afirmowanie zachowań i rezultatów pracy u współpracowników. Wspiera menedżerów, którzy znaleźli się w impasie swojej skuteczności zawodowej i kryzysie motywacji do pełnienia obecnej roli lub gdy potrzebna jest poprawa relacji z zespołem lub członkami managementu firmowego. Towarzyszy managerom i zespołom w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w organizacji. Master Certified Coach w International Coach Federation. W okresie od IV 2009 do IV 2011 Prezes Polskiego Oddziału International Coach Federation. Od V.2016 do XII. 2017 Członek Prezydium Izby Coachingu. Od 2009 wykładowca na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizował ponad 6000 godzin coachingu. Współpracuje z Pracownią Gier jako konsultant i doradca w programach rozwoju przywództwa.

Obszary eksperckie

  • Executive coaching
  • Leadership development