27 stycznia – Open Day Game Changers Academy – zapraszamy na dzień otwarty (aż 3 spotkania)

zapowiedz GCA 27 01 - Game Changers Academy

27 stycznia zapraszamy na dzień otwarty z Game Changers Academy. Będzie to okazja do aż 3 spotkań z Game Changer(k)ami, eksperta(ka)mi oraz gośćmi z biznesu i świata nauki. Od rana, już o 11:00 porozmawiamy z Magdaleną Petryniak (CEO Story Seekers), o 13:00 zaprezentujemy ofertę aż 3 otwartych kursów liderskich, które ruszają wiosną 2023, a po 15:00 wyjątkowa rozmowa – seminarium o rozwoju i odbudowie nadziei. Szczegółowa agenda poniżej . 

W obliczu ogromnej niepewności i wyzwań, przed którymi stoją nasze organizacje, społeczności i kolejne pokolenia startujemy z nowym cyklem interdyscyplinarnych rozmów z eksper(tk)ami, lider(k)ami, ludźmi biznesu i nauki. Ostatnie lata przyniosły radykalne zmiany w sposobach zarządzania wielu organizacji. Elastyczność, hybrydowość, zrównoważony rozwój na dobre zagościły na liście biznesowych wyzwań, podobnie jak kryzysy psychiczne pracowników,  troska o ich dobrostan, czy realność katastrofy klimatycznej. Czy te nowe wyzwania da się  połączyć  ze standardowymi celami biznesowymi, z oczekiwaniem efektywności, maksymalizacji zysków i nieograniczonego wzrostu?  

Kogo zapraszamy do udziału? 
 • Managerów odpowiedzialnych za współtworzenie strategii i wdrażanie jej w organizacji, 
 • Team leaderów, którzy zarządzają zespołami i borykają się z spadającym zaangażowaniem, pracą w rozproszeniu, hybrydowością i rotacją pracowników, 
 • Przedsiębiorców chcących rozwijać swoje umiejętności współdziałania, (od)budowania organizacji odpornych na kryzysy gospodarcze i turbulentne czasy,
 • Przedstawicielki i przedstawicieli działów HR i kadry zarządzającej, którzy potrzebują poznać rozwiązania wspierające budowanie i rozwój zespołów, odbudowę relacji, zaangażowania, zaufania, przynależności, a także skutecznego zarządzania poprzez wyposażenie liderów we właściwe narzędzia. 

Agenda Open Day GCA – 27 stycznia : 

 

I część: 11:00-12:00 – rozmowa z Magdaleną Petryniak, CEO Story Seekers, prowadzącą moduł Storytelling w ramach Master Of Business Change o kluczowych wyzwaniach liderów we współczesnym świecie:  

 • O konieczności współpracy wobec narastających podziałów,
 • O umiejętnościach radzenia sobie z coraz bardziej nieprzewidywalnymi wyzwaniami i kryzysami,
 • O potrzebie pogodzenia interesów biznesowych wobec konieczności podjęcia zrównoważonych działań ochraniających klimat i środowisko. 

Rozmowę poprowadzi Bartosz Soja – konsultant Game Changers Academy. 

 

Magdalena Petryniak 2020 - Game Changers AcademyMagdalena PetryniakPrezeska Story Seekers Polska, Przedstawicielka Mike Bosworth Leadership™ na CEE 

Od 15 lat zajmuje się komunikacją marketingową, sprzedażową i społeczną prowadząc Grupę SAPR. W 2015 roku dołączyła do globalnego zespołu konsultantów Mike’a Boswortha wdrażając jego podejście Customer Hero Story® w organizacjach na całym świecie, w tym: Polsce, Singapurze, USA, UK, Czechach, Niemczech i Armenii. Specjalizuje się w branżach nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, finansów i usług doradczych. Przez całą karierę związana z edukacją menedżerską. Przez 3 lata zarządzała programami specjalnymi i konferencjami ICAN Institute wydawcy „Harvard Business Review Polska”. Trenerka, moderatorka, konferansjerka i mentorka, przeprowadziła ponad 250 warsztatów i konferencji na całym świecie. Absolwentka Leadership Program w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w USA, aktywnie zaangażowana w działalność społeczną.  

 

II część: 13:00-13:30 Drzwi otwarte o ofercie Game Changers Academy z udziałem dyrektorki programowej GCA – Jagody Gandziarowskiej-Ziołeckiej i konsultanta GCA Bartosza Soi.  

Przyjdź, jeśli chcesz: 

 • Sprawdzić czy flagowy program liderski – roczna akademia GCA Master of Business Change jest dla Ciebie – 6 edycja rusza już w marcu 2023  
 • Dowiedzieć się więcej o intensywnym kursie managerskim GCA Change Leadership Program, który w 6 tygodni wyposaża liderów w kluczowe kompetencje potrzebne w zarządzaniu zmianą w organizacji 
 • Poznać kurs online dla początkujących kierowników – GCA First Time Manager – start najbliższej edycji 2 marca 2023 
 • Wymienić się wyzwaniami z obszaru zarządzania i rozwoju kadry managerskiej, a jednocześnie podjąć próbę poszukania programu dla Twojej organizacji 

grafika GCA drzwi otwarte - Game Changers Academy

 

III część: 15:00  – 16:00 O Seminarium o rozwoju i nadziei – dr Magdalena Łużniak-Piecha, Agnieszka Gajewska, Joanna Średnicka 

Seminarium o rozwoju i nadziei to wspólna inicjatywa Game Changers Academy i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.  

Zachodnia kultura to kultura nadziei. Mamy długą tradycję tworzenia ambitnych projektów, i wiary w możliwość ich realizacji. Choć od teoretyków i praktyków zarządzania rzadko o nadziei słyszymy, w połączeniu z wyobraźnią jest ona podstawą wszystkich inicjatyw transformacyjnych.   

W tym cyklu chcemy rozmawiać właśnie o nadziei.  Czy wciąż ją mamy? Na co? O czym marzymy? Jakie miejsce zajmuje w tych marzeniach i nadziejach praca?  I z perspektywy liderów i gamchangerów: jak odbudowywać i rozbudzać nadzieję (w sobie?) i innych?  

Do rozmów w ramach Seminarium zapraszamy świadome liderki i refleksyjnych ekspertów, spróbujemy poszukać złotego środka między świeżymi teoriami naukowymi, a realiami biznesu i  firmowego życia.  

Podczas „Seminarium: o rozwoju i nadziei” zapraszamy do rozmowy z trzema ekspertkami: 

Seminarium o nadziei GCA Open Day - Game Changers Academy

 

Agnieszka Gajewska 1 - Game Changers AcademyAgnieszka Gajewska, Partnerka PwC, globalna liderka ds. usług publicznych i rządowych.  


Na co dzień kieruje globalnym zespołem ds. usług publicznych i rządowych, liczącym ponad 12 000 specjalistów, którzy pomagają rządom na całym świecie  maksymalizować pozytywny wpływ na ich obywateli. Przez ostatnie 20 lat pracowała globalnie wspierając rządy, instytucje międzynarodowe i sektor prywatny w tworzeniu i realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pracowała w ponad 40 krajach na czterech kontynentach, skupiając się na tworzeniu i realizacji projektów wspierających zrównoważoną agendę i rozwój infrastruktury.  
Agmieszka jest również prezeską Fundacji PwC w Polsce. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

dr Magdalena Luzniak Piecha Uniwersytet SWPS - Game Changers AcademyDr Magdalena Piecha, doktor psychologii, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.  


Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w społecznej psychologii organizacji. Buduje i wdraża systemy wspierające efektywność podejmowania decyzji managerskich. Prowadzi szkolenia z zakresu Zarządzania Potencjałem Osobistym, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi. Pisze podręczniki e-learningowe, regularnie komentuje najnowsze fenomeny i zjawiska społeczne w programach publicystycznych.  
Związana z Uniwersytetem SWPS w Polsce, a także współpracuje z uczelniami międzynarodowymi, m.in.  Polish University Abroad w Londynie, Euro Académie w Paryżu, Tecnologico Monterrey i Uniwersytetem w Bari. 

 

 

Pracownia Gier Szkoleniowych 69 Joanna Srednicka - Game Changers AcademyJoanna Średnicka, przedsiębiorczyni, współzałożycielka Pracowni Gier i Game Changers Academy,  badaczka organizacji w nurcie zarządzania humanistycznego. 

Od 2004 roku prowadzi firmę wraz z dwojgiem wspólników. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami, które odnotowują coroczne wzrosty finansowe, działają w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, rozwoju talentów, a także analizie zmian zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 2000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Ekspertka badań i rozwoju organizacji w zakresie kultury, procesów i modeli działania . Absolwentka prestiżowego programu dla przedsiębiorców Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative 2017, organizowanego przez US State Department i The German Marshall Fund of the United States, którego celem jest wspieranie i rozwój współpracy firm i startup-ów. Socjolożka (UW), posiada tytuł doktora nauk społecznych (zarządzanie humanistyczne) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

 

Gospodarzem Open Day Game Cangers Acaedemy będzie Bartosz Soja – konsultant Game Changers Academy 

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE W PIERWSZYM RZĘDZIE:

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa firmy

  Numer kontaktowy

  Adres email

  Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu?

  Wybierz tematy, które Cię interesują

  UWAGI:

  Game Changers Academy rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: kontakt@gamechangersacademy.eu

  Oświadczam, że:

  Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody. Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO]

   

   

  Related Posts