GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

IV i V EDYCJA ONLINE+STACJONARNIE

– czyli jak w praktyce zrealizujemy Master of Business Change 2021? 

Format Game Changers Academy Master of Business Change dostosowany jest do wytycznych związanych z pandemią. Choć sytuacja trwa już ponad rok, jest ciągle zmienna w zakresie obostrzeń i możliwości realizacji spotkań szkoleniowych. Wszelkie doświadczenia, które zdobyliśmy od kwietnia 2020 roku, realizując w pełni zdalnie trwającą wówczas III i IV edycję GCA Master of Business Change, pozwoliły nam na dobór wyłącznie sprawdzonych metod oraz skutecznych narzędzi w pracy i szkoleniu managerów online. Obecnie trwa IV edycja GCA MBC – większość spotkań odbywa się zdalnie, moduł stacjonarny zaplanowany na przełomie lata i jesieni, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Rozpoczęła się rekrutacja do V edycji programu Master of Business Change.

 

 • spotkania online 2 razy w miesiącu
 • praca w wielu formach: małe grupy, forum wspólne, interaktywne ankiety, gry, symulacje i ćwiczenia, systemy wizualizacji
 • wirtualne przerwy kawowe umożliwiające swobodne rozmowy i networking
 • Kawa z DELab Uniwersytetu Warszawskiego – spotkania z przedstawicielami interdyscyplinarnej jednostki badawczej UW, zajmującej się zmianami w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem cyfryzacji
 • spotkania na żywo – jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna
 • dostęp do sieci kontaktów oraz spotkań organizowanych przez Game Changers Academy
 • udział w projekcie społecznym GCA Social Impact na rzecz wsparcia organizacji stypendysty danej edycji

Trwa rekrutacja V edycji GCA Master of Business Change

Start V edycji otwartego programu Game Changers Academy  Master of Business Change 2022 – marzec 2022!

Edycja hybrydowa – online + stacjonarnie!

Doświadczenia rozwojowe dla liderów zmian. Rozwiń 10 umiejętności i poznaj narzędzia, które pozwolą Ci pewnie wprowadzać zmiany.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami
+48 609 034 542 / kontakt@gamechangersacademy.eu
lub zostaw swoje dane poniżej

  MANAGER LIDEREM I INICJATOREM ZMIAN W ORGANIZACJI

  By przeprowadzić firmę przez złożone zmiany potrzeba konkretnych kompetencji, narzędzi, oraz zaangażowanych w ten proces managerów. O tym, że motorem napędowym zmian jest średni szczebel zarządzania (middle management), wielokrotnie mówiliśmy podczas wydarzeń otwartych akademii. Badacze współczesnych wyzwań biznesowych i efektywności managerów dowodzą, że to właśnie średni szczebel jest zarówno blisko pracowników, jak i najwyższej kadry, co sprawia, że łączy obie perspektywy.

  Cytując Forbes:

  Middle management is essential in a change process. With local initiation of change initiatives – by middle managers – we find strong commitment of employees to th change process, in line with arguments for their ability to ‘keep their finger on the pulse’, and being more attuned to what the workforce as a whole will embrace, or for that matter resist. The consequent good news for middle managers is that this means it should be their role to initiate change programmes.

  * Pełen artykuł tutaj: Why Middle Managers, Rather Than Senior Leaders, Should Initiate Organizational Change. https://www.forbes.com/sites/rsmdiscovery/2017/11/27/why-middle-managers-rather-than-senior-leaders-should-initiate-organisational-change/#1502c8062188

  10 NIEZBĘDNYCH KOMPETENCJI MANAGERSKICH POTRZEBNYCH DO WDRAŻANIA ZMIAN

  To właśnie managerowie średniego szczebla powinni posiadać 10 kompetencji, które według badań harvardzkich ekspertów, Center for Creative Leadership oraz twórców Game Changers Academy, maksymalizują szansę na skuteczne przeprowadzanie transformacji w organizacjach.

  1. Storytelling
  2. Myślenie strategiczne
  3. Budowanie silnych zespołów
  4. Mapowanie interesariuszy
  5. Samoświadomość lidera
  6. Projektowanie doświadczeń klienta
  7. Przełamywanie oporu
  8. Zarządzanie konfliktem
  9. Budowanie kultury feedbacku
  10. Skalowanie zmian oraz tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów

  3 SKŁADOWE KAŻDEGO MODUŁU GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

  Zdecydowaliśmy, że w trakcie trwania naszej rocznej akademii otwartej, dedykowanej liderom i ich zespołom, poświęcimy każdej z tych kompetencji 1 moduł. Co to w praktyce oznacza? Na każdym spotkaniu zapewniamy 3 stałe elementy GCA, czyli inspirującego gościa (eksperta, game changera), który dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem, ale także historią, dowodzącą, że warto podważać reguły, iść pod prąd, po to by osiągnąć cel. Drugim elementem jest doświadczenie, czyli interaktywna gra lub ćwiczenie, które pozwala w interakcji z innymi uczestnikami, zmierzyć się z wyzwaniem, problemem, który jest związany z tematem spotkania. Trzeci element każdego modułu naszego programu GCA Master of Business Change to warsztaty – ta część jest współtworzona przez uczestników.

  JAK TO ROZUMIEMY W PRAKTYCE?

  Po pierwsze – zaangażowanie każdego uczestnika, wpływa na jakość i wartość jaką wyniesie z tego spotkania. Po drugie – przed każdym modułem uczestnicy otrzymują prework, który jest uwzględniony w trakcie modułów Akademii. Dodatkowym źródłem insightów (wsadów) do części warsztatowej, są wnioski jakie mentorzy programu, w zanonimizowanej formie przekazują twórcom. Mentoringi odbywają się przed rozpoczęciem programu, uczestniczą w nich liderzy biorący udział w GCA Master of Business Change. W trakcie mentoringu są mapowane zarówno cele jakie uczestnik chce osiągnąć w efekcie udziału programie, a także ludzie w organizacji, których musi zaangażować do udziału, by zwiększyć szanse powodzenia wdrażanej zmiany.

  Mentoring pozwala także zebrać potrzeby i oczekiwania uczestników względem programu, co zostaje uwzględnione w realizacji każdego z modułów. Poniżej szczegółowe informacje na temat modułów. 

  ABSOLWENCI MASTER OF BUSINESS CHANGE

  W efekcie udziału w programie udało mi się zrealizować wiele postawionych przede mną celów. Szczerze i serdecznie polecam udział w Game Changers Academy tym, którzy nie chcą stać w miejscu
  i podążać za rynkiem, tylko chcą ambitnie wytyczać nowe ścieżki i swoją wizję.

  Katarzyna WierzbowskaZałożycielka Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

  Przychodząc na GCA byłem pełen ciekawości, otwarty na nowe wyzwania, nowe informacje. Uczestnictwo w tym programie mnie nie zawiodło. Sam sposób prowadzenia zajęć był inspirujący, dużym rozróżnieniem względem innych programów, jest to prowadzone na przykładzie różnych gier. Udział w programie dostarczył mi kilku narzędzi, które mogę stosować, które już zastosowałem. 

   

  Paweł GizaVice President of the Board, Nationale-Nederlanden

  1. Game-changing Communication | Storytelling *

  Storytelling | Selling your ideas

  Jak opowiadać o zmianach, by zaangażować ludzi?

  Jak komunikować cele, wizję i szczegóły transformacji?

  3-4 marca 2022 r.

  2. Game-changing Strategies | Myślenie strategiczne

  Purpose & Vision | Strategic thinking | Disruptive business models

  Jak tworzyć wizję przyszłości firmy, podważając założenia branży?

  Jak twórczo wykorzystać nowe trendy?

  Jak przenieść sprawdzone modele biznesowe z innych branż? ​

  Dodatkowo: F**k-up Night

  24-25 marca 2022 r.

  3. Game-changing Teams | Budowanie silnych zespołów

  Talent dynamics | Talent development

  Jakich talentów potrzeba do udanej zmiany? Kogo włączyć?

  Jak wykorzystać silne strony różnych członków zespołu?

  21-22 kwietnia 2022 r.

  4. Change Politics | Mapowanie interesariuszy

  Buy-in | Engagement | Strategic Communication

  Jak radzić sobie z niepewnością w procesach transformacji?

  Jak podejmować trudne decyzje?

  Jak dobrać odpowiednie tempo wdrażanych zmian, by nie stracić zaangażowania?

  19-20 maja 2022 r.

  5. Game-changing Mindset | Samoświadomość lidera

  Self-awareness | Culture change

  Jak burzyć utarte założenia i przywiązanie do status quo?
  Jak rozpowszechnić takie podejście w organizacji?

  9-10 czerwca 2022 r.

  6. Game-changing customer experiences | Projektowanie doświadczeń klienta

  Design thinking | Customer focus

  Jak projektować doświadczenia, które zachwycają klientów?

  Jak odkryć niezaspokojone potrzeby?

  Jak zmieniać nawyki i przywiązywać klientów?

  25 – 26 sierpnia 2022 r.

  7. Change Dynamics | Przełamywanie oporu

  Leadership | Change momentum | Resistance

  Jak wypracować i komunikować wizję zmian?

  Jak szybko zdobyć dużą grupę ambasadorów zmian?

  Kogo, jak i kiedy angażować oraz włączać?

  15-16 września 2022 r.

  8. Conflict resolution | Zarządzanie konfliktem

  Trust | Dealing with culture clash | Courage

  Jak budować kulturę współpracy?

  Jak konstruktywnie wykorzystać opór?

  Jak tworzyć reguły, które porządkują rzeczywistość?

  Jak odważnie zarządzać konfliktami? ​

  13-14 października 2022 r.

  9. Continuous Improvements | Budowanie kultury feedbacku

  Roadmap thinking | Learning organization | Feedback loops

  Jak wyciągać wnioski z porażek?

  Jak budować kulturę feedbacku w organizacji?

  Jak dzielić transformację na etapy i tworzyć mapę drogową zmian?

  Jak wykorzystać metodyki agileowe w procesach zmian?

  3-4 listopada 2022 r.

  10. Game-changing Structure & Networks |Skalowanie zmian oraz tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów

  Structure & roles | Partners & ecosystem | Scaling change

  Jak się z(re)organizaować żeby działać inaczej?

  Jak wykorzystać sieć zewnętrznych zasobów?

  Jak nadać skalę zmianom?

  1-2 grudnia 2022 r.

  Graduation Gala

  Celebrating successes

  Na uroczyste zakończenie programu każdy lider zaprasza swoich gości – sponsorów i ambasadorów. Wspólnie prezentujemy najciekawsze historie wdrażanych zmian.

  PRACUJEMY Z PONAD 50 EKSPERTAMI I PRAKTYKAMI BIZNESU

  Prof. Piotr Płoszajski

  Ekspert, Szkoła Główna Handlowa

  Dr. Joanna Heidtman

  Psycholog, Trener i Konsultant, CEO Heidtman & Piasecki Business Doctors

  Marcin Pilarski

  Managing Director, Payback Polska

  Trwa rekrutacja V edycji GCA Master of Business Change

  Start V edycji otwartego programu Game Changers Academy  Master of Business Change 2022 – marzec 2022!

  Edycja hybrydowa – online + stacjonarnie!

  Doświadczenia rozwojowe dla liderów zmian. Rozwiń 10 umiejętności i poznaj narzędzia, które pozwolą Ci pewnie wprowadzać zmiany.

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Skontaktuj się z nami
  +48 609 034 542 / kontakt@gamechangersacademy.eu
  lub zostaw swoje dane poniżej