GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

By przeprowadzić firmę przez złożone zmiany potrzeba konkretnych kompetencji, narzędzi, oraz zaangażowanych w ten proces managerów. O tym, że motorem napędowym zmian jest średni szczebel zarządzania (middle management), wielokrotnie mówiliśmy podczas wydarzeń otwartych akademii. Badacze współczesnych wyzwań biznesowych i efektywności managerów dowodzą, że to właśnie średni szczebel jest zarówno blisko pracowników, jak i najwyższej kadry, co sprawia, że łączy obie perspektywy.

Cytując Forbes:

Middle management is essential in a change process. With local initiation of change initiatives – by middle managers – we find strong commitment of employees to th change process, in line with arguments for their ability to ‘keep their finger on the pulse’, and being more attuned to what the workforce as a whole will embrace, or for that matter resist. The consequent good news for middle managers is that this means it should be their role to initiate change programmes.

* Pełen artykuł tutaj: Why Middle Managers, Rather Than Senior Leaders, Should Initiate Organizational Change. https://www.forbes.com/sites/rsmdiscovery/2017/11/27/why-middle-managers-rather-than-senior-leaders-should-initiate-organisational-change/#1502c8062188

To właśnie managerowie średniego szczebla powinni posiadać 10 kompetencji, które według badań harvardzkich ekspertów, Center for Creative Leadership oraz twórców Game Changers Academy, maksymalizują szansę na skuteczne przeprowadzanie transformacji w organizacjach.

  1. Storytelling
  2. Myślenie strategiczne
  3. Budowanie silnych zespołów
  4. Projektowanie doświadczeń klienta
  5. Samoświadomość lidera
  6. Przełamywanie oporu
  7. Mapowanie interesariuszy
  8. Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów
  9. Zarządzanie konfliktem
  10. Budowanie kultury feedbacku

Zdecydowaliśmy, że w trakcie trwania naszej rocznej akademii otwartej, dedykowanej liderom i ich zespołom, poświęcimy każdej z tych kompetencji 1 moduł. Co to w praktyce oznacza? Na każdym spotkaniu zapewniamy 3 stałe elementy GCA, czyli inspirującego gościa (eksperta, game changera), który dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem, ale także historią, dowodzącą, że warto podważać reguły, iść pod prąd, po to by osiągnąć cel. Drugim elementem jest doświadczenie, czyli interaktywna gra lub ćwiczenie, które pozwala w interakcji z innymi uczestnikami, zmierzyć się z wyzwaniem, problemem, który jest związany z tematem spotkania. Trzeci element każdego modułu naszego programu GCA Master of Business Change to warsztaty – ta część jest współtworzona przez uczestników.

Jak to rozumiemy w praktyce? Po pierwsze – zaangażowanie każdego uczestnika, wpływa na jakość i wartość jaką wyniesie z tego spotkania. Po drugie – przed każdym modułem uczestnicy otrzymują prework, który jest uwzględniony w trakcie modułów Akademii. Dodatkowym źródłem insightów (wsadów) do części warsztatowej, są wnioski jakie mentorzy programu, w zanonimizowanej formie przekazują twórcom. Mentoringi odbywają się przed rozpoczęciem programu, uczestniczą w nich liderzy biorący udział w GCA Master of Business Change. W trakcie mentoringu są mapowane zarówno cele jakie uczestnik chce osiągnąć w efekcie udziału programie, a także ludzie w organizacji, których musi zaangażować do udziału, by zwiększyć szanse powodzenia wdrażanej zmiany.

Mentoring pozwala także zebrać potrzeby i oczekiwania uczestników względem programu, co zostaje uwzględnione w realizacji każdego z modułów. Poniżej szczegółowe informacje na temat modułów. (cała ta część która teraz jest od 1 – do Gala)

1. Game-changing Communication | Storytelling *

Storytelling | Selling your ideas

Jak opowiadać o zmianach, by zaangażować ludzi?

Jak komunikować cele, wizję i szczegóły transformacji?

2. Game-changing Strategies | Myślenie strategiczne

Purpose & Vision | Strategic thinking | Disruptive business models

Jak tworzyć wizję przyszłości firmy, podważając założenia branży?

Jak twórczo wykorzystać nowe trendy?

Jak przenieść sprawdzone modele biznesowe z innych branż? ​

Dodatkowo: Fuckup Night

3. Game-changing Teams | Budowanie silnych zespołów

Talent dynamics | Talent development

Jakich talentów potrzeba do udanej zmiany? Kogo włączyć?

Jak wykorzystać silne strony różnych członków zespołu?

4. Game-changing customer experiences | Projektowanie doświadczeń klienta

Design thinking | Customer focus

Jak projektować doświadczenia, które zachwycają klientów?

Jak odkryć niezaspokojone potrzeby?

Jak zmieniać nawyki i przywiązywać klientów?

5. Game-changing Mindset | Samoświadomość lidera

Self-awareness | Culture change

Jak burzyć utarte założenia i przywiązanie do status quo?

Jak rozpowszechnić takie podejście w organizacji?

6. Change Politics | Mapowanie interesariuszy

Buy-in | Engagement | Strategic Communication

Jak radzić sobie z niepewnością w procesach transformacji?

Jak podejmować trudne decyzje?

Jak dobrać odpowiednie tempo wdrażanych zmian, by nie stracić zaangażowania?

7. Change Dynamics | Przełamywanie oporu

Leadership | Change momentum | Resistance

Jak wypracować i komunikować wizję zmian?
Jak szybko zdobyć dużą grupę ambasadorów zmian?

Kogo, jak i kiedy angażować oraz włączać?

8. Game-changing Structure & Networks | Tworzenie i zarządzanie siecią kontaktów

Structure & roles | Partners & ecosystem | Scaling change

Jak się z(re)organizaować żeby działać inaczej?

Jak wykorzystać sieć zewnętrznych zasobów?

Jak nadać skalę zmianom?

9. Continuous Improvements | Budowanie kultury feedbacku

Roadmap thinking | Learning organization | Feedback loops

Jak wyciągać wnioski z porażek?
Jak budować kulturę feedbacku w organizacji?
Jak dzielić transformację na etapy i tworzyć mapę drogową zmian?

Jak wykorzystać metodyki agileowe w procesach zmian?

10. Conflict resolution | Zarządzanie konfliktem

Trust | Dealing with culture clash | Courage

Jak budować kulturę współpracy?

Jak konstruktywnie wykorzystać opór?
Jak tworzyć reguły, które porządkują rzeczywistość?

Jak odważnie zarządzać konfliktami? ​

Graduation Gala

Celebrating successes

Na uroczyste zakończenie programu każdy lider zaprasza swoich gości – sponsorów i ambasadorów. Wspólnie prezentujemy najciekawsze historie wdrażanych zmian.

Interesuje Cię oferta Game Changers Academy?
Napisz do nas lub zadzwoń