GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

NAJLEPSZE PRAKTYKI HYBRYDOWYCH PROGRAMÓW LIDERSKICH

– czyli jak w praktyce realizujemy Master of Business Change od 2021 roku? 

Format Game Changers Academy Master of Business Change dostosowany jest do najlepszych stanardów edukacji hybrydowej. W modułach zdalnych łączy to co najlepsze i niezbędne do udanych interakcji między uczestnikami i uczestniczkami, a podczas spotkań stacjonarnych agenda projektowana jest w maksymalnym dostosowaniu do możliwości uczenia się i nawiązywania relacji. 
Od kwietnia 2020 roku, zdobyliśmy ogromne doświadczenie w zdalnej realizacji programów dla kadry zarządzającej. W tym czasie przeprowadziliśmy zdalnie trwającą wówczas III i IV edycję GCA Master of Business Change, a w VI edycji świadomie zachowaliśmy to, co uczestnicy wskazali jako największa wartość online. Suma tych doświadczeń pozwoliła nam na dobór wyłącznie sprawdzonych metod oraz skutecznych narzędzi w pracy i szkoleniu managerów online. Obecnie w programie MBC większość spotkań odbywa się zdalnie, moduły stacjonarne stanowią nieodłączną część programu i są powiązane z kontekstami networkingowymi. We wrześniu wystartuje rekrtacja do VI edycji programu Master of Business Change.

 

 

 • Kolacja Liderów na starcie programu MBC
 • 2 sesje mentoringowe – przed I modułem oraz po ostatnim module
 • Spotkania online realizowane w formacie 4-godzinnym 2 razy w miesiącu
 • Praca w wielu formach: małe grupy, forum wspólne, interaktywne ankiety, gry, symulacje i ćwiczenia, systemy wizualizacji
 • Wirtualne przerwy kawowe umożliwiające swobodne rozmowy i networking
 • Spotkania na żywo – jeśli pozwala na to sytuacja epidemiologiczna, 3 moduły oraz wydarzenia towarzyszące
 • Dostęp do sieci kontaktów oraz spotkań organizowanych przez Game Changers Academy
 • Udział w warsztatach strategicznych z symulacją Time Machine na rzecz projektu społecznym GCA Social Impact, wspierające organizację – stypendystę danej edycji
 • 2 wieczorne sesje – Game Changers Night oraz F**k-up Night

Trwa rekrutacja VI edycji GCA Master of Business Change

Start VI edycji otwartego programu Game Changers Academy  Master of Business Change – marzec 2024!

Edycja hybrydowa – online + stacjonarnie!

Doświadczenia rozwojowe dla liderów zmian. Rozwiń 10 umiejętności i poznaj narzędzia, które pozwolą Ci pewnie wprowadzać zmiany.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami
+48 609 034 542 / kontakt@gamechangersacademy.eu
lub zostaw swoje dane poniżej

  MANAGER LIDEREM I INICJATOREM ZMIAN W ORGANIZACJI

  By przeprowadzić firmę przez złożone zmiany potrzeba konkretnych kompetencji, narzędzi, oraz zaangażowanych w ten proces managerów. O tym, że motorem napędowym zmian jest średni szczebel zarządzania (middle management), wielokrotnie mówiliśmy podczas wydarzeń otwartych akademii. Badacze współczesnych wyzwań biznesowych i efektywności managerów dowodzą, że to właśnie średni szczebel jest zarówno blisko pracowników, jak i najwyższej kadry, co sprawia, że łączy obie perspektywy.

  Cytując Forbes:

  Middle management is essential in a change process. With local initiation of change initiatives – by middle managers – we find strong commitment of employees to th change process, in line with arguments for their ability to ‘keep their finger on the pulse’, and being more attuned to what the workforce as a whole will embrace, or for that matter resist. The consequent good news for middle managers is that this means it should be their role to initiate change programmes.

  * Pełen artykuł tutaj: Why Middle Managers, Rather Than Senior Leaders, Should Initiate Organizational Change. https://www.forbes.com/sites/rsmdiscovery/2017/11/27/why-middle-managers-rather-than-senior-leaders-should-initiate-organisational-change/#1502c8062188

  10 NIEZBĘDNYCH KOMPETENCJI MANAGERSKICH POTRZEBNYCH DO WDRAŻANIA ZMIAN

  To właśnie managerowie średniego szczebla powinni posiadać 10 kompetencji, które według badań harvardzkich ekspertów, Center for Creative Leadership oraz twórców Game Changers Academy, maksymalizują szansę na skuteczne przeprowadzanie transformacji w organizacjach.

  1. Storytelling
  2. Budowanie silnych zespołów
  3. Budowanie kultury feedbacku
  4. Projektowanie doświadczeń klienta
  5. Przełamywanie oporu
  6. Angażowanie interesariuszy
  7. Myślenie strategiczne
  8. Samoświadomość lidera
  9. Zarządzanie konfliktem
  10. Utrwalanie i skalowanie zmian

  Zakończenie programu.

  3 SKŁADOWE KAŻDEGO MODUŁU GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

  Zdecydowaliśmy, że w trakcie trwania naszej rocznej akademii otwartej, dedykowanej liderom i ich zespołom, poświęcimy każdej z tych kompetencji 1 moduł. Co to w praktyce oznacza? Na każdym spotkaniu zapewniamy 3 stałe elementy GCA, czyli inspirującego gościa (eksperta, game changera), który dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem, ale także historią, dowodzącą, że warto podważać reguły, iść pod prąd, po to by osiągnąć cel. Drugim elementem jest doświadczenie, czyli interaktywna gra lub ćwiczenie, które pozwala w interakcji z innymi uczestnikami, zmierzyć się z wyzwaniem, problemem, który jest związany z tematem spotkania. Trzeci element każdego modułu naszego programu GCA Master of Business Change to warsztaty – ta część jest współtworzona przez uczestników.

  JAK TO ROZUMIEMY W PRAKTYCE?

  Po pierwsze – zaangażowanie każdego uczestnika, wpływa na jakość i wartość jaką wyniesie z tego spotkania. Po drugie – przed każdym modułem uczestnicy otrzymują prework, który jest uwzględniony w trakcie modułów Akademii. Dodatkowym źródłem insightów (wsadów) do części warsztatowej, są wnioski jakie mentorzy programu, w zanonimizowanej formie przekazują twórcom. Mentoringi odbywają się przed rozpoczęciem programu, uczestniczą w nich liderzy biorący udział w GCA Master of Business Change. W trakcie mentoringu są mapowane zarówno cele jakie uczestnik chce osiągnąć w efekcie udziału programie, a także ludzie w organizacji, których musi zaangażować do udziału, by zwiększyć szanse powodzenia wdrażanej zmiany.

  Mentoring pozwala także zebrać potrzeby i oczekiwania uczestników względem programu, co zostaje uwzględnione w realizacji każdego z modułów. Poniżej szczegółowe informacje na temat modułów. 

  ABSOLWENCI MASTER OF BUSINESS CHANGE

  W efekcie udziału w programie udało mi się zrealizować wiele postawionych przede mną celów. Szczerze i serdecznie polecam udział w Game Changers Academy tym, którzy nie chcą stać w miejscu
  i podążać za rynkiem, tylko chcą ambitnie wytyczać nowe ścieżki i swoją wizję.

  Katarzyna WierzbowskaZałożycielka Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

  Przychodząc na GCA byłem pełen ciekawości, otwarty na nowe wyzwania, nowe informacje. Uczestnictwo w tym programie mnie nie zawiodło. Sam sposób prowadzenia zajęć był inspirujący, dużym rozróżnieniem względem innych programów, jest to prowadzone na przykładzie różnych gier. Udział w programie dostarczył mi kilku narzędzi, które mogę stosować, które już zastosowałem. 

   

  Paweł GizaVice President of the Board, Nationale-Nederlanden

  1. Game-changing Communication | Storytelling *

  Storytelling | Selling your ideas

  Jak opowiadać o zmianach, by zaangażować ludzi?

  Jak komunikować cele, wizję i szczegóły transformacji?

  21 – 22 marca 2023 r.
  (moduł online)

  *Dodatkowo Kolacja Liderów
  (stacjonarnie 17 marca 2023 r. – TBC)

  2. Game-changing Teams | Budowanie silnych zespołów

  Talent dynamics | Talent development

  Jakich talentów potrzeba do udanej zmiany? Kogo włączyć?

  Jak wykorzystać silne strony różnych członków zespołu?

  21 kwietnia 2023 r.
  (moduł stacjonarny)

  3. Change Dynamics | Przełamywanie oporu

  Leadership | Change momentum | Resistance

  Jak wypracować i komunikować wizję zmian?

  Jak szybko zdobyć dużą grupę ambasadorów zmian?

  Kogo, jak i kiedy angażować oraz włączać?

  15 maja 2023 r.
  (moduł stacjonarny)

  Dodatkowo F**k-up Night (25 maja 2023 r.)

  4. Change Politics | Angażowanie interesariuszy

  Buy-in | Engagement | Strategic Communication

  Gdzie szukać wsparcia dla wymagającego projektu?

  Kogo, jak i kiedy angażować oraz włączać?

  Jak identyfikować kluczowych interesariuszy?

  15 – 16 czerwca 2023 r.
  (moduł online)

  5. Game-changing customer experiences | Projektowanie doświadczeń klienta

  Design thinking | Customer focus

  Jak projektować doświadczenia, które zachwycają klientów?

  Jak odkryć niezaspokojone potrzeby?

  Jak zmieniać nawyki i przywiązywać klientów?

  24 – 25 sierpnia 2023 r.

  (moduł online)

  6. Game-changing Strategies | Myślenie strategiczne

  Purpose & Vision | Strategic thinking | Disruptive business models

  Jak tworzyć wizję przyszłości firmy, podważając założenia branży?

  Jak twórczo wykorzystać nowe trendy?

  Jak przenieść sprawdzone modele biznesowe z innych branż? ​

  13 października 2023 r.
  (moduł stacjonarny)

  Dodatkowo: Warsztaty strategiczne – Time Machine
  (stacjonarnie 14 września 2023 r.)

  7. Game-changing Mindset | Samoświadomość lidera

  Self-awareness | Culture change

  Czego jeszcze o sobie nie wiesz?
  Jak poznać swoje wartości? Jak ich bronić w chwilach próby?
  Jak wiedza o sobie wpływa na jakość przywództwa?

   9 – 10 listopada 2023 r.

  8. Conflict resolution | Zarządzanie konfliktem

  Trust | Dealing with culture clash | Courage

  Jak budować kulturę współpracy?

  Jak konstruktywnie wykorzystać opór?

  Jak tworzyć reguły, które porządkują rzeczywistość?

  Jak odważnie zarządzać konfliktami? ​

  30 listopada – 1 grudnia 2023 r.
  (moduł online)

  9. Continuous Improvements | Budowanie kultury feedbacku

  Roadmap thinking | Learning organization | Feedback loops

  Jak wyciągać wnioski z porażek?

  Jak budować kulturę feedbacku w organizacji?

  Jak dzielić transformację na etapy i tworzyć mapę drogową zmian?

  Jak wykorzystać metodyki agileowe w procesach zmian?

  11 – 12 stycznia 2024 r.
  (moduł online)

  10. Game-changing Structure & Networks |Utrwalanie i skalowanie zmian

  Structure & roles | Partners & ecosystem | Scaling change

  Jak się z(re)organizaować żeby działać inaczej?

  Jak wykorzystać sieć zewnętrznych zasobów?

  Jak nadać skalę zmianom?

  1 – 2 lutego 2024 r.

  Zakończenie Programu

  Celebrating successes

  Na uroczyste zakończenie programu każdy lider zaprasza swoich gości – sponsorów i ambasadorów. Wspólnie prezentujemy najciekawsze historie wdrażanych zmian.

  PRACUJEMY Z PONAD 50 EKSPERTAMI I PRAKTYKAMI BIZNESU

  Prof. Piotr Płoszajski

  Ekspert, Szkoła Główna Handlowa

  Dr. Joanna Heidtman

  Psycholog, Trener i Konsultant, CEO Heidtman & Piasecki Business Doctors

  Marcin Pilarski

  Managing Director, Payback Polska

  Trwa rekrutacja VI edycji GCA Master of Business Change

  Start VI edycji otwartego programu Game Changers Academy  Master of Business Change – marzec 2023!

  Edycja hybrydowa – online + stacjonarnie!

  Doświadczenia rozwojowe dla liderów zmian. Rozwiń 10 umiejętności i poznaj narzędzia, które pozwolą Ci pewnie wprowadzać zmiany.

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Skontaktuj się z nami
  +48 609 034 542 / kontakt@gamechangersacademy.eu
  lub zostaw swoje dane poniżej

   GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

   ROCZNY PROGRAM ROZWOJU DLA LIDEREK/ÓW I ICH ZESPOŁÓW

   GCA MASTER OF BUSINESS CHANGE

   Start: Listopad 2022
   • 96 godzin intensywnych warsztatów
   • 80 godzin pracy własnej
   • 2 sesje mentoringowe
   • 15 spotkań warsztatowych
   • 20 ekspertów, praktyków, konsultantów
   • Certyfikat Master of Business Change

   Zobacz jak pomagamy wdrażać zmiany w Game Changers Academy

   Jak budowa zespołu w oparciu talenty Gallupa, strategicznie wspiera transformacje? Opór blokerem zmian – jak manager może sobie z nim radzić?

   Zapisz się do newslettera

   Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.