Rozwijaj managerów przez doświadczenie z Game Changers Academy

Skuteczny manager XXI wieku potrafi budować system współpracy wśród pracowników – stworzyć środowisko pracy, które sprzyja osiąganiu zespołowych celów. W trosce o zespół, jako całość i poszczególne jednostki przygotowaliśmy ofertę GCA Szkolenia Managerskie. To opracowany przez ekspertów Game Changers Academy zestaw szkoleń dla managerów, dedykowanych kierownikom zespołów z różnym doświadczeniem w zarządzaniu.
Wyróżnikiem naszego podejścia jest budowanie siły zespołu w oparciu o mocne strony każdego z pracowników. Cykle szkoleniowe i teambuilding rozpoczynamy od mapowania talentów, a managerów uczymy jak zarządzać talentami by maksymalizować potencjał zespołu. 

W szkoleniach managerskich, uczymy jak dostosowywać taktykę działania i narzędzia zarządzania, w zależności od sytuacji. 

Szkolenia managerskie od Game Changers Academy to zestaw szkoleń nastawionych na doskonalenie umiejętności niezbędnych do zarządzania zespołem. Programy w ramach oferty GCA Szkolenia Managerskie, mają na celu wzmocnić proaktywną postawę uczestników i uzbroić kierowników w praktyczne narzędzia zarządzania, również zarządzania w zmiennych warunkach. 

Tematyka i struktura szkoleń managerskich jest pochodną wyzwań przed jakimi stoi organizacja. Dopasowujemy je adekwatnie do potrzeb z 3 zdefiniowanych przez nas obszarów:

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

- budowanie zaangażowania,
- motywowanie,
- zarządzanie talentami,
- ustalenie celów i delegowanie zadań,
- rozmowy z pracownikami,
- zarządzanie projektami,
- zarządzanie zmianą

BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI

- skuteczna komunikacja,
- asertywność,
- udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
- wystąpienia publiczne,
- negocjacje,
- prowadzenie spotkań


ROZWÓJ OSOBISTY

- zarządzanie czasem i efektywnością,
- zarządzanie własnym rozwojem i ścieżką kariery,
- radzenie sobie ze stresem,
- myślenie strategiczneW Game Changers Academy pracujemy interaktywnie i uczymy przez doświadczenie. Szkolenia managerskie są przygotowywane tak, by uczestnicy mogli maksymalnie wykorzystać czas szkolenia z trenerem.

Czego możesz się spodziewać wybierając szkolenie managerskie z oferty ABC Zarządzania, czyli co zapewniamy i jak pracujemy z kadrą kierowniczą?

  • Online (5h/1 moduł) lub Offline (1 dzień /1 moduł)
  • Moduły szkoleniowe realizowane w odstępach 3-4 tygodniowych
  • Kick-off programu – warsztaty integracyjne zapewniające poznanie się uczestników, przedstawienie programu oraz diagnozę potrzeb rozwojowych
  • Pre-work online – jako wprowadzenie w tematykę szkolenia i zdiagnozowanie wyzwań
  • Post-work online – zadanie wdrożeniowe – trening on the job
  • Praktyczne materiały – toolbox managera – do wykorzystania zaraz po szkoleniu
  • Opieka koordynatora merytorycznego przez cały czas trwania programu – dzięki temu zapewniamy spójność programu, dopasowanie do realiów organizacji i zmieniających się potrzeb.
  • Opieka koordynatora organizacyjnego – zdejmujemy z Twojej głowy wszystkie sprawy związane z listami obecności, rozesłanie materiałów, bieżący kontakt z uczestnikami,

Filozofia Game Changers Academy w szkoleniach managerskich

Szkolenie managerskie Game Changers Academy to trening umiejętności w grach i symulacjach, praktyczne narzędzia do zastosowania po szkoleniu i wymiana doświadczeń między uczestnikami. Te elementy w połączeniu wzmacniają motywację do zmiany nawyków i wdrażania nowych narzędzi do swojej praktyki.

Założenia naszej metody i podejścia do rozwoju managerów:

Bazowanie na mocnych stronach uczestników i dobrych praktykach, które są w organizacji – ich zebranie i rozpowszechnienie wśród kierowników. Docenienie różnorodności, mocnych stron swoich i innych motywuje do rozwoju i przekraczania utartych schematów działania.

Wzajemne uczenie się i wspieranie uczestników, wymiana dobrych praktyk. Poza indywidualnym rozwojem uczestnika wartością dodaną jest budowanie zintegrowanego zespołu managerów w organizacji.

Nauka przez doświadczenie (metoda gier) i action learning – szybkie przenoszenie wniosków z warsztatów na rzeczywistość biznesową uczestników. Stosujemy gry szkoleniowe i symulacje biznesowe oraz inne metody z nurtu experiential learning, żeby uczynić proces szkoleniowy bardziej angażującym i skutecznym.

Zespół trenerski

Siłą Game Changers Academy jest interdyscyplinarne grono ekspertów, trenerów, naukowców i praktyków biznesu. To dzięki synergii różnych kompetencji i dziedzin, możemy projektować programy szkoleniowe z uwzględnieniem najlepszych praktyk i najnowszych badań w zakresie zarządzania. 

Szkolenia managerskie to nie pojedynczy trenerzy, a zespół merytoryczny. Nasi prowadzący posiadają zarówno doświadczenie biznesowe i zarządcze, jak i wykształcenie specjalistyczne w zakresie pracy z ludźmi. Zespół prowadzących jest dobierany adekwatnie do modułów tematycznych i specyfiki grupy na wstępie programu. 

Dorota Całka

Trenerka, Konsultantka, Coach

Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Trenerka, Dyrektorka Programowa Game Changers Academy

Anna Zielińska – Wolfigiel

Doradczyni personalna, Trenerka

Tomasz Cichocki

Trener, Facylitator

Agnieszka Szymańska

Trenerka, Pracownia Gier Szkoleniowych

Piotr Dziedzic

Trener, coach, konsultant

Szkolenia managerskie realizujemy od kilku lat. Ci, którzy już skorzystali polecają Game Changers Academy , dlatego że…

Nhood od kilku lat współpracujemy w obszarze doskonalenia kompetencji miękkich oraz managerskich naszych zespołów. Każdy projekt został przeprowadzony z dużą starannością i dbałością o nasze potrzeby. Szkolenia zaprojektowane metodą niesamowicie angażującą uczestników (liczne gry i symulacje biznesowe)
zostały ocenione bardzo wysoko przez naszą kadrę zarządzającą oraz wszystkich pozostałych uczestników, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Szczególnie chciałabym polecić profesjonalny,
pełen pasji i zaangażowania zespół trenerski, z którym mieliśmy okazję współpracować. Z przyjemnością polecam Game Changers Academy firmom, które poszukują profesjonalnych i angażujących szkoleń dla swoich zespołów.

Ada Andrzejuk HR Leader, Nhood

Zapisz się do newslettera