Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Dyrektor Programowa, Game Changers Academy

Biografia

Ekspertka metod gier i symulacji w procesach szkoleniowych. Partner zarządzająca i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji w organizacjach, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osiąganie celów. Autorka publikacji na temat wykorzystania gier i symulacji w administracji publicznej. Pasjonuje ją jakość współpracy w życiu publicznym. Współtworzyła markę Competence Game – gry online do pomiaru kompetencji i rekrutacji pracowników. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Ewaluacji. W latach 2010- 2014 była członkiem zarządu International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

Obszary eksperckie

  • Quality
  • Management Consulting
  • Teaching