WARSZTATY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – MYŚLENIE STRATEGICZNE

Doświadczenie rozwojowe dla liderów zmian i tych, od których zależy sukces transformacji – to myśl przewodnia, która w Game Changers Academy towarzyszy nam od 2017 roku. Zaczynaliśmy od rocznych programów rozwojowych dla TOP liderów z organizacji. Okazało się, że uczestnicy naszych warsztatów chcą takich spotkań dla swoich zespołów. Takie zaproszenie do współpracy z kadrą zarządzającą traktujemy poważnie i w ciągu paru miesięcy skonstruowaliśmy programy szkoleniowe odpowiadające na kluczowe wyzwania managerskie. Podzielimy się historią naszego klienta z branży farmaceutycznej.

 

Dlaczego warsztaty „MYŚLENIE STRATEGICZNE” w wewnętrznej akademii firmy liderów koncernu farmaceutycznego były jednym z kluczowych tematów?

Obraz1 - Game Changers AcademyBranża farmaceutyczna ma te same wyzwania co retail czy przemysł meblowy – czy to prawda? Według danych Harvard Business Review, osoby zarządzające organizacjami i zespołami poświęcają tylko godzinę w tygodniu na namysł strategiczny (badania HBR, 2017). Stawiamy tezę, że to zdecydowanie za mało, by nadążyć za zmianami, które od marca 2020 ekstremalnie przyspieszyły. Za mało również, by analizować, a co ważne odpowiadać na trendy, które doganiają rzeczywistość. Godzina w tygodniu na namysł strategiczny to także za mało, by zaplanować i wdrożyć potrzebne, a często niezbędne innowacje w obszarze zarządzania i pracy zespołowej. Pochłonięcie rutynowymi działaniami operacyjnymi może doprowadzić do przegapienia rynkowych szans i przegranej w wyścigu z konkurencją.

Kontekst naszego klienta – koncern z branży farmaceutycznej

Celem, jaki został postawiony przed konsultantami Game Changers Academy było zaangażowanie do współmyślenia nad strategią. Głównym zadaniem Obraz2 - Game Changers Academydla GCA było przeprowadzić warsztaty, które pozwolą odświeżyć temat myślenia strategicznego w pracy managerów. Dodatkowo, klientowi zależało, by uczestniczki i uczestnicy poznali narzędzia, które wesprą ich w przełamywaniu silosowości organizacji i pozwolą rozwinąć współpracę przekrojową nad strategią.

 

Jedna z ekspertek prowadzących warsztaty „Myślenie strategiczne” –
Dr Barbara Walensa

Obraz3 - Game Changers Academy„Chodziło o to, żeby umocnić nawyki zarządcze, w których strategia, to coś więcej niż dokument z listą życzeń, przeglądany jedynie przy okazji rocznych podsumowań. Szkolenia z myślenia strategicznego często zupełnie nie łączą się z praktyką pracy menadżerów, którzy w bieżących zadaniach pozostają „odłączeni” od kontekstu strategicznego. Żeby szkolenie miało realną praktyczną wartość dla uczestników chciałam pokazać metody i narzędzia, które pomagają przełożyć wizję i kierunki strategiczne na codzienną pracę ludzi, w ramach różnych zespołów i w przekroju całej organizacji. Dzięki temu kontekst strategiczny towarzyszy bieżącym aktywnościom, wzmacnia współpracę oraz zrozumienie wzajemnych powiązań w osiąganiu celów w całej firmie.”

 

Realizacja Game Changers Academy dla top liderów firmy farmaceutycznej

Z kadrą managerską pracujemy od blisko dwóch dekad. Jako Game Changers Academy od 2017 roku. Projektując programy rozwojowe, szkolenia managerskie oraz spotkania dla kadry zarządzającej, bazujemy nie tylko na naszych doświadczeniach, ale także topowych trendach ze świata, w obszarze zarządzania i przywództwa. Na tej podstawie dobieramy metody pracy, decydujemy o czasie trwania warsztatów oraz narzędziach wykorzystywanych podczas szkoleń.

Dla tej grupy top liderów w organizacji z branży farmaceutycznej zrealizowaliśmy dwa warsztaty w formie interaktywnych spotkań on-line po 4 godz.

1. Spotkanie pierwsze: wprowadzenie do warsztatów Myślenie Strategiczne

– o tym dlaczego warto się zmieniać,

– o znaczeniu głębokości myślenia w biznesie,

– o trendach rynkowych – jak je twórczo wykorzystać

Podczas warsztatów zapewniliśmy przestrzeń na dyskusje i wzajemne uczenie się. Kluczowym punktem spotkania był udział w grze szkoleniowej „Labirynt Płomieni”, która obrazuje wyzwania managerskiej zajętości. W praktyce, gra Labirynt Płomieni jest metaforą pracy w organizacji, w której wszyscy zajęci są gaszeniem pożarów. Biegają od zadania do zadania, pod presją czasu, w ciągłej rywalizacji o wyniki. Uczestnicy doświadczają na własnej skórze trudności, które taki kontekst generuje dla wdrażania innowacji, odpowiadania na trendy, wymianę doświadczeń i rozwiązań między działami.

2. Spotkanie drugie: rozwinięcie zagadnienia Myślenia Strategicznego w biznesie

– jak sprowadzić decyzje strategiczne do praktyki zespołu i całej firmy;

– metody łamania silosowości organizacji i wspierania współpracy przekrojowej nad strategią

Podczas tych warsztatów zapewniliśmy spektrum skutecznych metod aktywizujących pracę uczestników online, takie jak gra szkoleniowa czy praca w małych grupach roboczych. Dodatkowo zapewniliśmy przestrzeń na dyskusję i wymianę doświadczeń managerskich, a całość zwieńczyła praca na matrycy operacjonalizującej strategię (w programie Mural).

Kluczowe wnioski uczestników dotyczyły roli managera w zarządzaniu priorytetami i czasem w taki sposób, by mieć przestrzeń zrównoważenie działalności operacyjnej z czasem na myślenie i wykorzystywanie nadarzających się okazji. A to z kolei umożliwia postawę otwartości na nowe rozwiązania i innowacje.

 Całość jedna z uczestniczek skomentowała tak: Z warsztatów, a przede wszystkim z gry, zabieram zachętę do podejmowania ryzyka i chwytania się nowych możliwości. Czasem trzeba je chwycić,  bo mogą się bardzo opłacać, a zbyt często w biegu codziennych zadań nie ma czasu i przestrzeni, żeby w ogóle dostrzec nowe szanse i możliwości.”

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów dla kadry zarządzającej i obserwowania naszych mediów, gdzie dzielimy się historiami naszych klientów.

 Zespół Game Changers Academy
kontakt@gamechangersacademy.eu

Related Posts