WYPEŁNIJ FORMULARZ I POBIERZ RAPORT FUTURE FOR BUSINESS

Raport opracowany przez ekspertów Game Changers Academy z komentarzami praktyków z biznesu

   

  Wydaje się, że pandemia przed wieloma firmami postawiła zadania specjalne, do których realizacji potrzeba odwagi i całkiem nowych kompetencji. Obraz płynący z raportu nie pozostawia wątpliwości. Potrzeba więcej strategicznych rebeliantów, empatycznych obserwatorów trendów oswojonych z hybrydowością i płynnie przechodzących między światem zdalnym i stacjonarnym. Powoli ta wizja stała się rzeczywistością.

  Cenieni będą Ci, którzy nie boją się podejmować nowatorskich decyzji, wdrażać zmian w sposobach działania i świadomie sięgać po technologie.

  Zapraszamy do lektury raportu Future for Business. W trzech sekcjach Biznes, Zarządzanie, Zespół znajdą Państwo zestawienie najciekawszych wniosków, które płyną z badań przeprowadzonych w ostatnich miesiącach przez uznane instytucje i ośrodki badawcze. Uzupełniamy je wypowiedziami polskich ekspertów i praktyków, które są ciekawym lokalnym komentarzem do światowych trendów. Prezentację wyników poprzedza wstęp z omówieniem trzech idei, które jak nam się zdaje będą żywe w kolejnych latach. Są też silną podpowiedzią do tego, jak kształcić i rozwijać liderów na te i nadchodzące czasy.

  Czego spodziewać się w raporcie Game Changers Academy Future For Business?

  Raport Future for Business został przygotowany przez ekspertów Game Changers Academy, praktyków z biznesu i specjalistów z obszaru zarządzania, rozwoju biznesu, budowania zespołów, marketingu i wellbeingu.
  Trzy obszary które poruszamy w raporcie to biznes, zarządzanie oraz zespół. W każdej z nich analizujemy światowe trendy, interpretujemy i przedstawiamy wnioski, jakie płyną z nich dla biznesu.

  BIZNES

  MODELE BIZNESOWE A STYLE ŻYCIA

  WELLBEING W MIEJSCU PRACY

  POST-PANDEMICZNY MODEL

  BIZNESOWY

  MARKETING MIX NA NOWĄ

  RZECZYWISTOŚĆ

  PRODUKT NA MIARĘ KLIENTA, CZY KLIENT NA MIARĘ PRODUKTU?

  RETAIL 4.0 – PRZYSPIESZONA CYFRYZACJA PROCESÓW

  ZARZĄDZANIE

  ROLE I ZADANIA W HYBRYDOWYM ŚWIECIE

  WYZWANIA ŚREDNIEGO SZCZEBLA

  ZARZĄDZANIE HYBRYDOWE ZESPOŁAMI

  PRZYWÓDZTWO NA TRUDNE CZASY

  KOMPETENCJE NA HYBRYDOWY CZAS

  PROCESY ODPORNE NA KRYZYS

  ZESPÓŁ

  4 KOMPETENCJE W ZARZĄDZANIU HYBRYDOWYM ZESPOŁEM

  PANDEMIA W ŻYCIU PRACOWNIKÓW

  MOTYWACJA ZESPOŁU W ZARZĄDZANIU HYBRYDOWYM

  DOBROSTAN PSYCHICZNY I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

  LEKKI WZROST ZADOWOLENIA Z ŻYCIA

  (NIEOCZYWISTE) POLSKIE ZAANGAŻOWANIE

  ROZWIĄZANIA GAMECHANGERS ACADEMY

  ZWIĘKSZ SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU ZMIAN