Weronika Rochacka Gagliardi

Weronika Rochacka Gagliardi

Design Strategist, Partner Design Provision

Biografia

Weronika jest strategiem designu i współzałożycielką DESIGN PROVISION. Od ponad 10 lat prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, Design Thinking oraz Service Design. Do tej pory współpracowała m.in. z takimi firmami, jak: ING Bank (Polska, Niemcy, Holandia), Santander Bank Polska S.A. (dawniej BZ WBK), Docplanner (ZnanyLekarz.pl), Costa Coffee, Mercer Services Polska, Narodowy Instytut Audiowizualny (obecnie FINA). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie, gdzie przez 5 lat pracowała jako project manager w obszarze edukacji oraz wsparcia dla biznesu, sektora publicznego i biur transferu technologii. Od 2013 roku wykłada na podyplomowym kursie Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS, od 2020 roku jest kierowniczką merytoryczną tego kursu w Poznaniu. Członkini Rady Programowej School of Ideas w Warszawie (w ramach Uniwersytetu SWPS).

Obszary eksperckie

  • Design Strategy
  • Service Design and Design Research