Tomasz Cichocki

Trener, Doradca, Pracownia Gier Szkoleniowych

Biografia

Konsultant, trener, ekspert w dziedzinie innowacji. Trener biznesu i doradca, specjalizuje się w rozwoju kompetencji innowacyjnego myślenia i działania oraz warsztatowych metod budowania strategii metodą Time Machine Leadership Scotta Coltraine’a. W ciągu 8 lat zrealizował ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 godzin metodą gier i symulacji. Trenuje zespoły w obszarach komunikacji, zarządzania zmianą, innowacyjności i kreatywnego myślenia. Praktyk biznesu, realizował duże wdrożeniowe projekty informatyczne i współtworzył ofertę usługową B2B branży mediowo-telekomunikacyjnej.

Obszary eksperckie

  • Strategy
  • Innovation
  • Project & Innovation Management