Paweł Stężycki

Project Lead, Fundacja K.I.D.S.

Biografia

Dyrektor ds. Planowania Innowacji w Alior Banku. RBL_ to integrator kompetencji związanych z innowacjami w Alior Banku. W ramach tej jednostki Paweł Stężycki prowadzi laboratorium zajmujące się projektowaniem i wspieraniem rozwoju nowych doświadczeń dla klientów. RBL_Lab integruje kompetencje badawcze, design, service design dla podnoszenia jakości i potencjału planowanych rozwiązań zanim zostaną sfinansowane. W praktyce oznacza to eksplorację trendów, analizy konkurencji, ideację koncepcji z różnymi interesariuszami, testowanie prototypów rozwiązań i optymalizację UX. Paweł zajmuje się projektowaniem i badaniem nowych usług cyfrowych od około 15 lat, głównie, ale nie tylko w finansach. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich prac w środowisku badawczym, UX i finansowym.  

Obszary eksperckie

  • Design Thinking
  • Agile
  • Fintech
  • Market Research
  • User Experience