Magdalena Łużniak - Piecha

Psycholog, Uniwersytet SWPS

Biografia

Dr psychologii, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii społeczno-kulturowej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. W swoich najnowszych badaniach koncentruje się na wpływie patologicznej osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi. Pisze książki, podręczniki e-learningowe, gościnnie występuje jako komentator w TVN i TVN Bis.

Obszary eksperckie

  • Psychology
  • Public Speaking
  • Training
  • Research
  • Międzykulturowość