Joanna Heidtman

Psycholog, Trener i Konsultant, CEO Heidtman & Piasecki Business Doctors

Biografia

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Socjologii UJ, stypendysta w Cornell University w USA. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniw. SWPS, AGH i Uniw. Ekonomicznego w Krakowie. Współzarządzająca w firmie doradczej Heidtman & Piasecki, współzałożycielka Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego oraz platformy SensoLab. Realizuje projekty doradcze w zakresie kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą, nowych sposobów uczenia się i rozwoju w organizacji, przywództwa i budowania efektywnych zespołów. Autorka książek: „W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi’, “Procesy grupowe” i „Sensotwórczość – 7 sposób tworzenia wartości w organizacji i zespole”. www.businessdoctors.pl

Obszary eksperckie

  • Training
  • Leadership
  • Coaching
  • Psychology
  • Management Consulting