Elżbieta Opiła

Konsultantka

Biografia

Mentor biznesu z dużym doświadczeniem praktycznym na poziomie strategicznym w branżach usług. Pracowała na wysokich szczeblach zarządzania w obszarach rozwoju biznesu i nowych produktów, marketingu strategicznego i zarządzania sprzedażą w procesach dynamicznych zmian i restrukturyzacji. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru strategicznego zarządzania, umiejętności biznesowych oraz osobistego przywództwa. Jako mentor wspiera liderów w strategiach biznesowych, produktowych i zarządczych. Zrealizowała ponad 850 godzin mentoringu biznesowego i zarządczego oraz blisko 200 godzin coachingu biznesowego dla wyższej kadry zarządzającej, w tym executive coachingu Prowadzi programy szkoleniowe z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i nowoczesnego przywództwa. Twórca i realizator programów train the trainer z obszaru sprzedaży dla kilkuset handlowców w korporacji branży mediowej. Współtwórca i asesor w projektach development center dla wyższej kadry menedżerskiej branży finansowej. Wykładowca coachingu biznesowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Obszary eksperckie

  • Sales Management
  • Business Strategy
  • Konsulting