Edyta Gałaszewska - Bogusz

Dyrektor Zarządzająca Accenture Operations w Polsce

Biografia

Pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej Accenture Operations w Polsce kierując organizacją obsługującą ponad 20 międzynarodowych klientów z Polski (Warszawa, Kraków). Jest również członkiem kierownictwa Accenture Operations w Europie, kierując jednym z kluczowych programów o zasięgu regionalnym. W ramach lokalnej działalności w Accenture Operations w Polsce, patronuje programowi Inclusion & Diversity nakierowanemu na krzewienie zasad tolerancji, włączenia społecznego i akceptacji różnorodności. Zdobyła szerokie doświadczenie kierując wysoce efektywnymi zespołami oraz budując trwałe relacje z wiodącymi międzynarodowymi firmami, zwłaszcza z branży nowoczesnych technologii. Jest aktywnie zaangażowana w projekty outsourcingowe oraz transformacyjne dla licznych firm znajdujących się na liście Fortune 500. Jednocześnie zdobyła praktyczne doświadczenie we wprowadzaniu programów zmieniających kulturę organizacji i wpływających na zaangażowanie pracowników w dużych zespołach. 

Obszary eksperckie

  • Performance Management
  • Business Process Improvement
  • Outsourcing