Barbara Walensa

Strenghts-based team practitioner, Strateg i Menadżer

Biografia

Wieloletni praktyk w sektorze R&D, IT oraz bankowości w zakresie projektowania oraz wdrażania strategii w obszarze IT. Liderka strategicznych programów transformacji modelu operacyjnego IT. Doświadczona menadżerka, trenerka i specjalistka w rozwijaniu zespołów w oparciu o silne strony według metody Gallupa. Doktor w specjalności: zarządzanie strategiczne i ekonomia zmiany. Autorka i entuzjastka metody Strengths-based Agile, włączającej praktykę zarządzania talentami w zwinne metody pracy.

Talenty pomagają mi przeistaczać teorie w praktykę. Dzięki nim pracuję skutecznie stosując przywództwo silnych stron w praktyce. Gdy byłam liderem zaangażowanie mojego zespołu wzrosło o 47%, a wynik ten uplasował go w organizacji jako numer 1 na wiele lat *pomiar wg metody Gallup Q12 na próbie 500 osób objętych niezależnym badaniem w latach 2011-2019.

Obszary eksperckie

  • Strengths-based teams
  • Zarządzanie talentami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Ludzie w zmianie