Agnieszka Wrona

Trenerka, Konsultantka, Coach

Biografia

Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja Psychologia organizacji, certyfikowana Trenerka, skończyła roczny kurs trenerski „Trener” Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne oraz kurs zaawansowanych umiejętności trenerskich „Train the trainer” Nowe Motywacje. Coach akredytowany przez ICF na poziomie Equipped, certyfikowana partnerka Competence Game, konsultantka Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleń i 300 godzin coachingów. Ekspert w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line. Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultanta współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu procesami z obszaru HR. Doświadczona asesorka i projektantka metody Assessment/Development Center.

Obszary eksperckie

  • Efektywność osobista: zarządzanie sobą w czasie, asertywność i komunikacja
  • Warsztaty w oparciu o talenty Gallupa wg metodologii CliftonStrengths
  • Kompetencje menedżerskie: zarządzanie zespołem, budowanie współpracy w zespole, budowanie zaangażowania (Total Engagement), lider w zmianie
  • Zarządzanie strategiczne organizacją
  • Warsztaty „Train the trainer” z zakresu gier i symulacji
  • Warsztaty certyfikacyjne dla partnerów marki Competence Game