Agnieszka Szymańska

Trenerka, Coach

Biografia

Trenerka i coach. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji, budowania trwałych relacji z Klientem, zarządzania zespołem, motywacji, zarządzania emocjami w sytuacji zmian oraz radzenia sobie ze stresem. W szkoleniach i coachingu korzysta z różnych metodologii, główną osią jej pracy jest diagnoza problemów i aktywne poszukiwanie rozwiązań. Przez kilkanaście lat zajmowała się również sprzedażą. Współpracując z Pracownią Gier Szkoleniowych pracuje zarówno z małymi grupami, jak i wieloosobowymi zespołami – ma doświadczenie w realizacji treningów managerskich, integracji szkoleniowych dla międzynarodowych korporacji, MŚP oraz treningów specjalistycznych dla administracji publicznej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz Szkoły coachów „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ. Posiada certyfikację z metody badania Kwestionariuszem Odporności Psychicznej.

Obszary eksperckie

  • Zarządzanie stresem
  • Przełamywanie oporu
  • Wdrażanie zmian