12 lutego – Game Changers Coffee: Purpose Driven Leadership – Upowszechnij wizję i strategię

Już w najbliższy piątek, 12 lutego, zapraszamy na kawę II edycji Game Changers Coffee! W tym cyklu skupimy się na wyzwaniach kadry zarządzającej. Spotkania w ramach gamechangerskich kaw będą nawiązaniem do zagadnień, które poruszamy w warsztatach Game Changers Academy Power Shot – krótkich, energetycznych i interaktywnych warsztatach dla top liderów, managerów, członków zarządu i kluczowych reprezentantach kadry zarządzającej.

12 lutego spotkamy się z Dyrektorem Zarządzającym PAYBACK Polska Marcinem Pilarskim.
Marcin Pilarski podzieli się z nami przy kawie swoim wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, a prowadzący rozmowę Bartosz Soja zapyta między innymi o skuteczne sposoby na:

 • Komunikowanie wizji i strategii firmy jej pracownikom
 • Kaskadowanie strategii tak, by była zinternalizowana na wszystkich szczeblach organizacji
 • Operacjonalizację strategii przez poszczególne departamenty, przełożenie idei na konkretne zadania i działania
 • Zaangażowanie managerów i pracowników wokół (nowej) strategii

Jak efektywnie rozpowszechniać (nową) strategię w sposób włączający wszystkich pracowników? W ramach GCA Power Shot: Purpose Driven Leadership wspieramy w tym managerów, liderów i kadrę zarządzającą. Ale to już na specjalne zamówienie!

II edycja Game Changers Coffee, pierwsze spotkanie
Purpose Driven Leadership | Upowszechnij nową strategię .
Kiedy: 12 lutego 2021 r.
W godzinach: 10.00 – 10.45

Live on Facebook – FB/Game Changers Academy 

Zarejestruj się już dziś by otrzymać link do rozmowy!

FORMULARZ

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Nazwa firmy

  Numer kontaktowy

  Adres email

  Czego najbardziej potrzebują managerowie w Twojej organizacji w realizacji strategii biznesowej 2021?

  Czy uczestniczyłaś/łeś w poprzednich kawach? Jeśli tak, napisz co było najbardziej
  wartościowe.

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?
  Mailing Game Changers AcademyZaproszenie indywidualne (napisz poniżej od kogo)Media społecznościowe (Facebook, LinkedIn)

  Inne

  UWAGI:

  1. Game Changers Academy rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

  Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: kontakt@gamechangersacademy.eu

  Oświadczam, że:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Salander Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie.

  Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO]

  Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.

   

  Related Posts